Ліцензування. Акредитація

Право на проведення освітньої діяльності університету надає
Ліцензія МОН України на право надання освітніх послуг 

 

Експертні висновки

  • ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ з первинної акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітнього рівня магістр за освітньо-професійною програмою "Бізнес-адміністрування"  спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування   Ознайомитись
  • ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Маркетинг зі спеціальності 075 Маркетинг за другим (магістерським) рівнем вищої освіти  Ознайомитись
  • ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Готельно-ресторанна справа" зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа за другим (магістерським) рівнем вищої освіти  Ознайомитись
  • ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.18010016 "Бізнес-адміністрування" Ознайомитись
  • ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки фахівців ступеня вищої освіти "бакалавр" галузі знань 0506 "Енергетика та енергетичне машинобудування" напряму підготовки 6.050604 "Енергомашинобудування" Ознайомитись
  • ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом 6.050502 "Інженерна механіка"  Ознайомитись
  • ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки спеціалістів та магістрів зі спеціальності 7.05050313 та 8.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв" галузь знань 0505 "Машинобудування та матеріалообробка"  Ознайомитись
  • ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" у Харківському державному університеті харчування та торгівлі   Ознайомитись
  • ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки спеціалістів та магістрів зі спеціальності 7.05170112 та 8.05170112 "Технології харчування"   Ознайомитись