Кафедра бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування


ПРО КАФЕДРУ

  У сучасних умовах розвитку економіки та суспільства саме фахівці з обліку є затребуваними у різних сферах економічної діяльності, а отже мають кращі перспективи з працевлаштування за фахом.

   Кафедра є випусковою за напрямом підготовки 0305 «Економіка і підприємництво» зі спеціальності «Облік і аудит» за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  6.030509 «Бакалавр» – базова вища освіта, яка дозволяє працювати на посадах: бухгалтер, економіст, ревізор, податковий інспектор

  7.03050901 «Спеціаліст» – повна вища освіта, отримавши яку випускники мають право працювати на посадах: керівник сектору, відділу обліково-аналітичної, обліково-фінансової та ревізійної роботи, податкової служби, головний бухгалтер, аудитор

 8.03050901 «Магістр» – повна вища освіта, опанування якої дозволяє додатково до вищезазначених посад працювати викладачами вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, співробітниками в наукових установах.

   Кафедра забезпечує організацію навчального процесу за денною і заочною, повною та прискореною формами навчання у ХДУХТ, Інституті післядипломної бізнес-освіти та навчально-консультаційних центрах у містах Первомайськ Миколаївської області, Дніпропетровськ, Севастополь. Забезпечує організацію навчального процесу в аспірантурі та докторантурі ХДУХТ за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). 

  Спеціалістів готують, передусім, для роботи в торгівлі, ресторанному та готельному господарствах, туристичній індустрії, електронній комерції.

Фахівці під час підготовки опановують потужні сучасні програмні продукти, обізнані у веденні автоматизованого обліку та аудиту, забезпечені знаннями щодо роботи у локальних та глобальних мережах. Працюють на посадах головного бухгалтера, бухгалтера на підприємствах всіх організаційно-правових форм та форм власності. У банківській сфері реалізують свій професійний потенціал на посадах різного рівня – від провідного фахівця до начальників відділів і відділень. Отримують запрошення на роботу в облікові, податкові та аудиторські служби, установи місцевого самоврядування і державного управління.  У банківській сфері реалізують свій професійний потенціал на посадах різного рівня - від провідного фіхівця до начальника відділів і відділень.  

Викладачі кафедри опікуються, щоб студенти мали можливість не лише набувати знання та високу професійну компетентність, але й розвивати свої інтелектуальні здібності та лідерські якості, набувати вміння працювати в колективі та навички керівника.