Кафедра фінансів, аналізу та страхування


IMG 4449
 

 

 

 

 

 

Завідуюча кафедрою фінансів, аналізу та страхування

доктор економічних наук, професор

КРУТОВА АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА

 

Про кафедру

Кафедра фінансів, аналізу та страхування входить до складу обліково-фінансового факультету ХДУХТ. Діяльність кафедри спрямована на підготовку високоосвідчених і професійно грамотних фахівців у галузі фінансово-господарської діяльності для підприємств різних форм власності, які мають високу ступінь компетентності і відповідають сучасним вимогам практики.

Кафедра фінансів, аналізу та страхування є випусковою зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр;  магістр.

Специфіка навчання на кафедрі фінансів, аналізу та страхування дозволяє сформувати у студентів широкий світогляд на фінансово-економічні проблеми. Колектив кафедри спрямовує свою діяльність на підвищення якості підготовки студентів, розвитку в них інтелектуального, творчого мислення і вміння орієнтуватися в складних ситуаціях. 

Випускники працюють у банківських установах, страхових, інвестиційних, брокерських, аудиторських компаніях, аналітичних підрозділах державних та комерційних установ, податкової та митної служби.