ВСІ НОВИНИ       

Захист кваліфікаційних робіт випускників за освітнім ступенем бакалавр

У Навчально-науковому інституті харчових технологій та бізнесу відбувся захист кваліфікаційних робіт бакалаврів.

Атестація студентів на денній та заочній формі навчання відбувалася у період з 18 по 26 червня 2020 року.

Загальна кількість студентів у ННІХТБ, що проходили державну атестацію за спеціальностями 181 «Харчові технології», 131 «Прикладна механіка» та 142 «Галузеве машинобудування» ступеня вищої освіти бакалавр склала 367 осіб.
На денній формі навчання загальна кількість студентів, які захищали дипломні проекти та роботи склала 150 осіб, на заочній формі – 217.

До складу екзаменаційних комісій входили провідні спеціалісти випускових кафедр та ведучі фахівці та представники підприємств галузей. 

Усі студенти успішно захистили кваліфікаційні роботи. За результатами роботи ЕК студентам НН ІХТБ ХДУХТ видано 30 дипломів з відзнакою (за спеціальністю 181 «Харчові технології» 13 дипломів на денній формі навчання та 9 на заочній, за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» 3 на денній формі навчання та 2 на заочній, а за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» – 3 дипломи на денній формі навчання.

Студентка Бєлікова В.В. (керівник – к.т.н., проф. Гревцева Н.В.) та Студент Енімому Абдессамад (керівник – к.т.н., доц. Дмитревський Д.В.) захищали роботи англійською мовою.

В умовах адаптивного карантину та стихійного лиха 29 студентів ННІХТБ захищали кваліфікаційні робіти бакалаврів дистанційно за допомогою платформи Zoom.

Комісія відзначила високий рівень представлених робіт, більшість з яких було рекомендовано до впровадження

Пишаємося нашими випускниками, бажаємо їм успіхів та чекаємо їх у магістратурі!