ВСІ НОВИНИ       

Списки студентів, які зараховані на І курс на денну/заочну форму навчання на місця за кошти юридичних та/або фізичних осіб ступінь вищої освіти бакалавр на базі ОКР молодший спеціаліст


Спеціальність Форма навчання
         
Енергетичне машинобудування   денна     
Прикладна механіка
  денна   заочна
Харчові технології   денна        заочна
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність    
  денна   заочна
Облік і оподаткування       заочна
Фінанси, банківська справа та страхування
  денна   заочна
Економіка
  денна   заочна
Міжнародні економічні відносини
  денна   заочна
Маркетинг   денна   заочна
Менеджмент
  денна   заочна
Готельно- ресторанна справа   денна   заочна