ВСІ НОВИНИ       

Тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти

2 квітня 2019 року в Харківському державному університеті харчування та торгівлі відбувся тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти, в ході якого в обговоренні проблем забезпечення якості вищої освіти в Україні прийняли участь викладачі та студенти з 16-ти ЗВО: Горлівського інституту іноземних мов, Державного вищого навчального закладу "Донбаський державний педагогічний університет", Донбаської національної академії будівництва і архітектури, Луганського національного аграрного університету, Полтавської державної аграрної академії, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Харківського національного університету будівництва та архітектури, Харківського національного університету внутрішніх справ, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", Харківської медичної академії післядипломної освіти,  Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи", Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія", Харківського державного університету харчування і торгівлі.

Метою проведення заходу є виявлення та обговорення проблемних питань забезпечення якості освіти у відповідності із "Стандартами та рекомендаціями щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти" з метою сприяння розкриттю повного потенціалу вітчизняних закладів вищої освіти в ЄПВО та забезпечення виконання ключових Болонських зобов’язань шляхом формування і розвитку мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти в Україні.

В ході тренінгу обговорювалися такі питання:

  • Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні;
  • Освітні програми та Рекомендації щодо формулювання результатів навчання;
  • Стандарти та рекомендації щодо внутрішнього забезпечення якості;
  • Модель системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ЗВО;
  • Інструменти внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Тренінг проводила завідувач кафедри фінансів Харківського державного університету харчування та торгівлі, доктор економічних наук, професор Крутова Анжеліка Сергіївна, учасник проектів "Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти" та "Нова система акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіті", організованих Інститутом вищої освіти НАПН України у рамках співпраці з Центром досліджень вищої освіти (Чеська Республіка) та Міністерством освіти і науки України.