ВСІ НОВИНИ       

Науково-методичний семінар "Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень та навчання: (Web of Science Core Collection, Journal Citation Report, EndNote, ResearcherID)"

1 березня 2019 р. в аудиторії 45 відбувся науково-методичний семінар "Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень та навчання: (Web of Science Core Collection, Journal Citation Report, EndNote, ResearcherID)". Семінар провела Ірина Тихонкова – представник компанії Clarivate Analytics, виробника платформи Web of Science.

На семінарі було розглянуто такі питання:

  • Робота з платформою Web of Science пошук, аналіз, збереження наукової інформації, оцінка тематик робіт та можливі джерела фінансування.
  • Аналіз і підбір видань в Journal Citation Report (impact factor і інші показники журналів).
  • Зважаючи на вимоги до опублікування результатів дисертаційних робіт і появу великої кількості хижацьких видань, науковці мають уважно ставитися до добору видання для публікації власних досліджень.
  • Безкоштовний референс менеджер EndNote base що дозволяє створити базу публікацій за темою дослідження, і суттєво полегшує оформлення статей за форматом певного видання, і нещодавно створену функцію EndNote Match, яка значно скорочує час підбору видання для публікації.
  • ResearcherID – ідентифікатор науковця, який дозволяє автору представити власні здобутки, порівняти їх з світовими аналогами і представити українські видання та науково-дослідні установи науковій спільноті. H-index Orcid – онлайн CV науковця, тощо.

У семінарі взяли участь керівництво університету, представники кафедр університету, аспіранти, докторанти, магістранти, студенти, співробітники наукової бібліотеки, редактори наукових видань університету. Презентацію семінару розміщено в репозитарії університету за адресою: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3778