ВСІ НОВИНИ       

Про проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм Маркетинг та Бізнес-адміністрування

3-5 грудня 2018 року  у Харківському державному університеті харчування та торгівлі на кафедрі Маркетингу і комерційної діяльності проведено первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми Маркетинг зі спеціальності 075 Маркетинг за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

На кафедрі Економіки та управління проведено первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми Бізнес-адміністрування зі спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.