ВСІ НОВИНИ       

Координаційна нарада в рамках реалізації проекту "Вищі навчальні заклади для молодіжного підприємництва" за програмою Еразмус+ КА2 Розвиток потенціалу молоді

  21-22 грудня 2017 року в рамках реалізації проекту "Вищі навчальні заклади для молодіжного підприємництва" в Харківському державному університеті харчування та торгівлі відбувся перший захід за проектом – координаційна нарада, де була підписано партнерська угода та обговорювалися плани реалізації усіх заходів, передбачених проектом.

На зустрічі були присутні партнери з Молдови, Вірменії, Грузії, Латвії, а також проводилася телеконференція з партнерами з Білорусі. На нараді обговорювалися плани реалізації заходів, передбачених за проектом: проведення досліджень стану молодіжного підприємництва в країнах-партнерах проекту, проведення робочих зустрічей партнерів, розробка навчального курсу за специфікою ведення бізнесу в країнах-партнерах, розробка онлайн-платформи для спілкування, обміну передовим досвідом, пошук потенційних ділових партнерів між молодими підприємцями та центрами з навчання та підтримки молодіжного підприємництва у вищих навчальних закладах країн-партнерів, організація роботи центрів з навчання та підтримки молодіжного підприємництва, проведення міжнародної науково-практичної конференції "Молодіжне підприємництво в країнах Східного партнерства: досвід формування та перспективи розвитку", міжнародного чемпіонату "Молодь і підприємництво", міжнародного конкурсу бізнес-проектів "StartUp-Кооперація", національних семінарів, круглих столів на національному рівні з метою виявлення актуальних проблем молодіжного підприємництва. На координаційній зустрічі було підписано партнерські угоди між Харківським держаним університетом харчування та торгівлі та університетами-партнерами проекту.

Довідково.
Проект реалізується за програмою Еразмус+ КА2 Розвиток потенціалу молоді. Країни Східного Партнерства партнерством з 7 університетів з 6 країн Східного партнерства та ЄС: Харківський державний університет харчування та торгівлі, Академія економічної освіти Молдови, Технічний університет Молдови, Батумський державний університет ім. Ш. Руставелі, Білоруський торговельно-економічний університет споживчої кооперації, Вірменський державний економічний університет, Вища школа бізнесу, мистецтв і технологій "RISEBA". Ідею проекту є активізація молодіжного підприємництва в контексті європейської інтеграції як всередині країн, так і між країнами Східного партнерства та ЄС з використанням досвіду створення успішних бізнес-моделей в країнах Східного партнерства. Більше про проект на сайті http://heifye.hduht.edu.ua