ВСІ НОВИНИ       

ХДУХТ - вперше в Україні - грантоотримувач та координатор проекту за Програмою Еразмус+ (напрям KA2: Розвиток потенціалу молоді)

 24 жовтня 2017 р.на сайті Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) було офіційно опубліковано результати відбору проектів за програмою Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of youth – Eastern Partnership (https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/ep_-_selected.pdf),згідно з якими проект Харківського державного університету харчування та торгівлі 589942-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBY-EP-PE "Higher education institutions for youth entrepreneurship" було відібрано для подальшого фінансування. Вперше в історії Програми Темпус та Еразмус+ за напрямом KA2: Розвиток потенціалу молоді до фінансування рекомендували проект, в якому саме український університет – Харківський держаний університет харчування та торгівлі – виступає як грантоотримувач і координатор проекту. Партнерами Харківського державного університету харчування та торгівлі стали 6 університетів з 5 країн Східного партнерства т ЄС: Академія економічної освіти Молдови, Технічний університет Молдови, Батумський державний університет ім. Ш. Руставелі, Білоруський торговельно-економічний університет споживчої кооперації, Вірменський державний економічний університет, Ризька міжнародна школа економіки та ділового адміністрування.

Ідея проекту полягає в активізації молодіжного підприємництва в контексті європейської інтеграції як всередині країн, так і між країнами Східного партнерства та ЄС з використанням досвіду створення успішних бізнес-моделей в країнах Східного партнерства.

У рамках проекту планується проведення координаційних нарад, досліджень проблем молодіжного підприємництва в країнах Східного Партнерства, проведення робочих нарад щодо особливостей молодіжного підприємництва в Україні, Білорусі та Молдові, країнах Балтії та Закавказзя, розробку навчального курсу зі специфіки ведення бізнесу в контексті Європейської інтеграції в країнах-партнерах, розробку онлайн-платформи для спілкування, обміну передовим досвідом, пошуком потенційних ділових партнерів між молодими підприємцями, організацію роботи центрів з навчання та підтримки молодіжного підприємництва, проведення міжнародної науково-практичної конференції "Молодіжне підприємництво в країнах Східного партнерства: досвід формування та перспективи розвитку", конкурсів молодіжних проектів, національних семінарів, круглих столів, семінарів на національному рівні з метою виявленні пошуку вирішення актуальних проблем молодіжного підприємництва, поширення інформації про проект та його результати.