ВСІ НОВИНИ       

СПИСКИ СТУДЕНТІВ, які зараховані на І курс денної/заочної форми навчання за кошти фізичних/юридичних осіб (ступінь вищої освіти магістр)

 

Галузеве машинобудування
       денна       заочна
Харчові технології   денна   заочна
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність    
  денна   заочна
Облік і оподаткування   денна   заочна
Фінанси, банківська справа та страхування
  денна   заочна
Економіка
  денна   заочна
Міжнародні економічні відносини
  денна   заочна
Маркетинг   денна   заочна
Бізнес-адміністрування   денна    
Менеджмент   денна   заочна
Готельно- ресторанна справа   денна   заочна