ВСІ НОВИНИ       

СПИСКИ СТУДЕНТІВ, які зараховані на І курс денної/заочної форми навчання за кошти фізичних/юридичних осіб (ступінь вищої освіти бакалавр)

 

Прикладна механіка             
Енергетичне машинобудування   денна     заочна
Харчові технології   денна   заочна
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність    
  денна   заочна 
Облік і оподаткування   денна   заочна 
Фінанси, банківська справа та страхування
  денна   заочна 
Економіка
  денна   заочна 
Міжнародні економічні відносини
  денна   заочна 
Маркетинг   денна   заочна 
Менеджмент   денна   заочна 
Готельно- ресторанна справа   денна   заочна