ВСІ НОВИНИ       

Засідання круглого столу на тему "Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України"

 

20 квітня 2017 р. на базі Харківського державного університету харчування та торгівлі за підтримки Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації у рамках реалізації Меморандуму про співпрацю проведено засідання круглого столу на тему "Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України".
 
У засіданні круглого столу взяли участь представники обліково-фінансового факультету Харківського державного університету харчування та торгівлі; керівники структурних підрозділів страхових компаній "АСКА", "Європейський страховий союз", страхової групи "ТАС"; представники підприємницьких структур м. Харкова; викладачі та студенти ХДУХТ.
 
Захід було спрямовано на виявлення проблемних питань теорії та практики страхування, причин їх виникнення та визначення перспективних шляхів вирішення у перебігу фінансової кризи на рівні окремих страхових компаній, регіону і країни в цілому.
Вітаючи учасників круглого столу перший проректор Харківського державного університету харчування та торгівлі Л.М. Янчева зазначила, що проведення наукових заходів такого рівня у нашому Університеті вже стало доброю традицією, але нинішнє представницьке зібрання має виняткову актуальність і є подією, яка, без сумніву, сприятиме інноваційному розвитку страхових послуг, активізації зусиль представників наукової спільноти та страхового бізнесу у вирішенні проблемних питань теорії, методології та практики страхування, дієвим поштовхом для втілення розробок, спрямованих на підвищення ефективності управління діяльністю страхових компаній та підготовки конкурентоспроможних і мобільних кадрів нової генерації, здатних посилити позиції України на глобальному ринку страхування.
 
Під час засідання обговорювались концептуальні питання щодо:
  • стану та тенденцій розвитку страхового ринку України;
  • основних факторів впливу на розвиток вітчизняного ринку страхових послуг;
  • залежності кількісних та якісних показників страхового ринку України від фінансово-економічної кризи;
  • методів подолання кризових явищ та шляхів протистояння кризі у страхуванні;
  • перспектив розвитку ринку страхових послуг;
  • ефективних методів антикризового управління страховою компанією;
  • обліково-аналітичного забезпечення антикризового управління в страхових організаціях;
  • сучасних вимог страховика до потенційних працівників (випускників ВНЗ);
  • цілей, видів та форм співпраці страхових компаній з навчальними закладами.

Зацікавили учасників також питання медичного та пенсійного страхування, але всі вони виразили єдність думок стосовно проведення окремих круглих столів з питань теорії, практики та підготовки кваліфікованих фахівців в цьому секторі страхового ринку.

Враховуючи статус заходу, обговорення концептуальних питань проходило у формі живого спілкування. Учасники круглого столу не лише задавали питання, але й висловлювали свої думки з окремих проблемних питань зазначеної тематики, що робило дискусію жвавою та цікавою.

При підведенні підсумків проведеної зустрічі учасники висловили задоволення формою та методами її організації, підкреслили важливість і корисність заходів такого роду, спільно розробили резолюцію круглого столу з питань страхування .

З огляду на те, що круглий стіл на тему "Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку" викликав значну зацікавленість, наступного року заплановано надати йому статус всеукраїнського із публікацією матеріалів у вигляді спеціального випуску журналу "Молодий вчений", що є фаховим і входить до наукометричної бази .

Ініціативна група висловлює щиру подяку усім учасникам круглого столу та налаштована на продовження взаємовигідної співпраці в різноманітних проектах.