Конференція 2018

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо вас узяти участь у роботі 

Секції № 18 "Бібліотека університету і науковець у контексті інтеграції до світового наукового інформаційного простору" 

Міжнародної науково-практичної конференції 
«Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарстві торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність», присвяченої 80-річчю з дня народження ректора університету (1988–1991 рр.), д-ра техн. наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ 
Бєляєва Михайла Івановича, що відбудеться 19 листопада 2018 р. 
У Харківському державному університеті харчування та торгівлі 
Детальніше з інформацією про конференцію та роботу секції можна ознайомитись у рубриці "Наукові заходи".
КОНТАКТИ

Директор: (057)349-45-35, кімн. № 81

Заступник:(057)349-45-37, кімн. № 92
Відділ комплектування:
(057)349-45-26, кімн. № 84
Довідково-бібліографічний відділ:
(057)349-45-37, кімн. № 91