Кафедра технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів


Практична підготовка студентів

 

ПРАКТИКА – ОСНОВА ВАШОЇ  КВАЛІФІКАЦІЇ ТА

УСПІШНОЇ   РОБОТИ

 

Практична підготовка студентів є обов’язковою складовою освітньо-професійної програми, так як при проходженні практики студенти оволодівають прийомами виготовлення продукції, у них формуються необхідні уміння та навички для прийняття самостійних рішень в конкретних виробничих умовах. У студентів виховується потреба систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності. Практика в значній мірі сприяє формуванню високого професіоналізму.

 

                                                                                        

 

Практична підготовка організована відповідно до нових навчальних планів бакалавра, спеціаліста  і магістра.

Навчальний план бакалавра передбачає три  види практик:

  • навчальна,
  • технологічна,
  • переддипломна.

Навчальну практику студенти проходять після другого курсу навчання. Під час цієї практики студенти мають можливість вперше дістати уявлення  про структуру виробництва і особливості технологічного процесу. Навчальна практика призвана ознайомити студентів із виробництвом харчової продукції не тільки на підприємствах галузі,  але і на підприємствах харчової промисловості в цілому. Під час практики студенти можуть працювати на робочих місцях і набувати навичок робітничої професії.

Технологічна практика організована на четвертому курсі навчання. Місцями практики є не тільки профільні підприємства галузі, але і м’ясо-, рибокомбінати, молоко заводи, пивзаводи, цукрові заводи, жиркомбінати та ін. Під час практики студенти вивчають системи поставок сировини і збуту готової продукції, технологічні лінії, роботу харчових лабораторій, загальні питання організації діяльності підприємства.

Завершальним етапом практичної підготовки бакалавра є переддипломна практика перед виконанням дипломного проекту. Під час практики студенти не тільки вивчають роботу підприємства, але і  збирають матеріали для виконання дипломного проекту.

 

                                

 

Навчальний план спеціаліста і магістра  передбачає два види практик:

  • виробничу;
  • переддипломну

Програма виробничої практики, окрім аспектів технологічних процесів, включає великий спектр питань із забезпечення функціонування підприємства, а саме з тепло-, електро-, холодозабезпечення підприємства, питань охорони праці і навколишнього середовища, а також правових питань діяльності підприємства. 

Переддипломна практика студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» організовується у науково-дослідних інститутах, проблемних лабораторіях,  на  випускових кафедрах. Студенти вивчають організацію проведення науково-дослідних робіт різного масштабу. Багато часу відводиться для виконання індивідуальної науково-дослідної роботи. Передбачено також необхідність використання сучасних інформаційних технологій для обробки результатів власних  досліджень. Ефективним у цій практиці, як і у підготовці магістра в цілому, є те, що окремі студенти-магістри вступають до аспірантури уже із сформульованими і дещо опрацьованими темами дисертаційних робіт, які співпадають із темами дипломних робіт.

Переддипломна практика студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»  організовується на підприємствах, профіль діяльності яких відповідає темі дипломного  проекту студента. Студенти мають можливість вивчити роботу підприємства, зібрати матеріали для виконання дипломного  проекту, дізнатися думку кваліфікованих фахівців з проблемних питань, що вирішуються у проекті.

 

                                                                                 

 

Практика - один із найцікавіших видів навчальної роботи і недарма наші студенти  стверджують:  «ПРАКТИКА НА ХЛІБОЗАВОДІ - БУДЕ НАМ ЗАВЖДИ В ПРИГОДІ».

 Кращими базами практики за спеціальністю «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів визнано: ТОВ Українсько-словенське підприємство  «Хлібопекарський комплекс «Кулиничівський», ПрАТ «Хлібозавод «Салтівський», ТОВ «Хлібозавод Ново-Баварський», АТЗТ «Харківська бісквітна фабрика», ПАТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка»,  ПП «Виробничо-торгова компанія «Лукас», ТОВ «Чарівна мозаїка», ТОВ «Кондитерська фабрика «Солодкий світ» , Кондитерська фабрика «Кондитер Т Престиж»  та ін.

         Одержані практичні навички дозволяють студентам брати участь  у конкурсах кондитерської майстерності.

Підготовка представників шанованих з давніх пір таких професій, як пекар і кондитер, в нашому університеті і на кафедрі є почесною і знаходиться на високому рівні.  Наші студенти денного і заочного відділення постійно доводять це участю в конкурсах професійної майстерності молодих пекарів і кондитерів, які періодично проводяться в таких містах,  як  Київ, Харків, Львів та ін. Треба відзначити, що підготовка до конкурсу завжди викликає у студентів великий інтерес на всіх етапах підготовки від вигадування ідеї і девізу майбутнього виробу, малювання його ескізу, підбору аксесуарів до виготовлення виставкового зразка.

На виставках та конкурсах студенти, як учасники і як  відвідувачі, можуть побачити у рамках програм «майстер-клас» технологію виготовлення різних видів хлібобулочних та кондитерських виробів, ознайомитися з новими оригінальними рецептурами і індивідуальними напрацюваннями інших учасників, взяти участь у їх дегустації, обмінятися досвідом з колегами-виробничниками, побачити сучасне обладнання.

На всіх конкурсах, у яких брали участь студенти кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів, вони отримували нагороди дипломи «ГРАН-ПРІ», «Перше місце» або були переможцями в номінаціях «Кращий за професією», «АРТ-КЛАС ».

Успішність випускників спеціальності «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів» у професіоналізмі, який дає наша кафедра, в життєвому оптимізмі, у вічності нашої професії ...

МИ ВІРИМО У ПРОФЕСІЮ, МИ ВІРИМО У СЕБЕ

ТЕХНОЛОГ – ЦЕ ЖИТТЯ, ЦЕ НАША ДОЛЯ