Кафедра харчових технологій в ресторанній індустрії


НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Отримані знання та досвід дозволяють нашим випускникам бути конкурентоспроможними на ринку праці. Вони успішні в кар’єрі та особистому житті, реалізують себе як фахівці на посадах:

 

 • інженер-технолог;
 • інженер-проектувальник;
 • завідуючий та/чи начальник виробництва, су-шеф;
 • провідний спеціаліст зі стандартизації та сертифікації, спеціаліст з якості та безпечності харчових виробництв;
 • керівник підприємств та установ;
 • науковий співробітник, майстер виробничого навчання, викладач навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.


Основні конкурентні переваги підготовки фахівців

 • класична інженерна підготовка фахівців ресторанного господарства та харчової індустрії;
 • стипендіальне забезпечення кращих студентів, соціальні пільги для окремих категорій студентів;
 • забезпечення гуртожитками всіх іногородніх студентів;
 • безкоштовний доступ до мережі Інтернет – як в Університеті, так і в гуртожитках;
 • гарантоване працевлаштування студентів –  надання першого робочого місця;
 • індивідуальний графік навчання;
 • військова підготовка;
 • володіння робочими професіями бариста, бармена, офіціанта, кухаря, кондитера;
 • друга освіта в Інституті післядипломної бізнес освіти та можливість продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі.

Важливою складовою успішної роботи кафедри харчових технологій в ресторанній індустрії є розвиток тісних зв’язків з виробництвом, що дозволяє готувати фахівців високої кваліфікації. Випускники спеціальності 181 «Харчові технології» виконують виробничо-технологічну, організаційно-управлінську, маркетингову функції в закладах ресторанного господарства та харчової промисловості, реалізують конкретні напрями інноваційного розвитку підприємств галузі.

Кафедра успішно здійснює міжнародну співпрацю на регіональному і міжнародному рівнях з освітніми центрами зарубіжних країн. Міжнародна діяльність спрямована на забезпечення тісної інтеграції з міжнародним університетським співтовариством, отримання додаткових можливостей прискореного розвитку і конкурентних переваг, забезпечення визнання кафедри як активного учасника світового науково-освітнього процесу, підвищення міжнародного авторитету диплома магістра за спеціальністю 181 «Харчові технології», визнання різними асоціаціями і органами освіти різних країн, інтернаціоналізацію навчального процесу шляхом розвитку міжнародної академічної мобільності.
Встановлено наукове співробітництво вчених кафедри з навчальними та науково-дослідними інститутами Іспанії, Польщі, США, Норвегії.


Навчально-методичне забезпечення

Колектив кафедри зосереджує свою увагу на підготовці фахівців, здатних забезпечити перехід від індустріального до інформаційно-технологічного суспільства через новаторство у навчанні, вихованні, науково-методичній та науково-дослідній роботі. Необхідність цих процесів диктується Європейською орієнтацією України та інтеграцією вищої освіти України у Європейське освітянський простір.
Колективом кафедри підготовлено та використовуються в навчальному процесу більш за 76 монографій, 47 навчальних посібників, 215 навчально-методичних матеріалів, 3 електронних підручника, створено електронну бібліотеку за фахом, розроблено та запроваджено електронні версії навчально-методичних комплексів дисциплін.
Кафедра успішно здійснює міжнародну співпрацю на регіональному та міжнародному рівнях з освітніми центрами зарубіжних країн. Міжнародну діяльність спрямовано на забезпечення тісної інтеграції з міжнародним університетським співтовариством, забезпечення визнання кафедри як активного учасника світового науково-освітнього процесу, підвищення міжнародного авторитету диплома магістра за спеціальністю 181 «Харчові технології», визнання різними асоціаціями і органами освіти різних країн, інтернаціоналізацію навчального процесу шляхом розвитку міжнародної академічної мобільності.

ДИСЦИПЛІНИ

Перелік дисциплін, які викладаються у НН ІХТБ

викладачами кафедри технології харчування

Рівень – бакалавр

Основи технології галузі
Культура харчування
Основи технології продукції ресторанного господарства
Харчові технології
Теоретичні основи харчових технологій
Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю
Технологія галузі.Технологія продукції ресторанного господарства
Технологічний тренінг
Харчові та дієтичні добавки
Проектування закладів ресторанного господарства
Кулінарна етнологія та гастрономічний туризм
Технологія борошняних та кондитерських виробів
Практична підготовка

 

Рівень – магістр

Інноваційні технології харчової продукції
Реалізація систем управління якістю в ресторанному господарстві
Інноваційний інжиніринг в ресторанному господарстві
Спеціальні технології харчування в ресторанному господарстві
Науково-дослідна робота
Технологічна експертиза безпечності харчової продукції
Технологічно-проектне та технічне забезпечення функціонування закладів ресторанного господарства
Тренінг «Комплексні ситуаційні задачі в ресторанному господарстві»
Практична підготовка


КОНСУЛЬТАЦІЇ

Посада

П.І.Б. викладача

Час проведення консультацій № ауд.
Години День тижня
Професор Гринченко О.О.

1300-1500

1300-1400

Понеділок/

четвер

332
Професор Пивоваров П.П. 1400-1600 Понеділок 425
Професор Перцевий Ф.В. 1400-1600 Вівторок 133
Професор Пивоваров Є.П. 1300-1500

Понеділок/

четвер

015
Професор Горальчук А.Б.

1300-1400

1400-1500

Понеділок/

четвер

015
Професор Федак Н.В.

1400-1500

1300-1500

Понеділок/

четвер

425
Доцент Журавльов С.В.

1300-1500

1400-1500

Понеділок/

четвер

130
Доцент Чорна Н.В.

1300-1500

1500-1600

Понеділок/

вівторок

425
Доцент Юрченко С.Л. 1300-1600 Четвер 335
Доцент Колеснікова М.Б. 1300-1600 Понеділок 329
Доцент Черемська Т.В.

1400-1600

1130-1230

Понеділок/

четвер

335
Доцент Ботштейн Б.Б. 1200-1500 Вівторок 133
Доцент Нагорний О.Ю. 1500-1700 Середа 015
Доцент Плотнікова Р.В. 1300-1500 Пятниця 015
Доцент Омельченко С.Б.

1400-1600

1300-1400

Понеділок/

четвер

425
Доцент Яранцева Є.О. 1400-1600 Вівторок 015
Ст. викл. Андрєєва С.С. 1400-1600 Вівторок 328
Ст. викл. Котляр О.В. 1400-1500 Вівторок 333
Ст. викл. Рябець О.Ю. 1340-1440 Вівторок 335
Ст. викл. Діхтярь А.М. 1300-1500 Понеділок 333
Ст. викл. Хаустова Т.М. 1340-1440 Понеділок 015

КОНСУЛЬТАЦІЇ on-line

Посада

П.І.Б. викладача

Час проведення консультацій
Години День тижня
Професор Гринченко О.О.

1300-1500

1300-1400

Понеділок/

четвер

Професор Пивоваров П.П. 1400-1600 Понеділок
Професор Перцевий Ф.В. 1400-1600 Вівторок
Професор Пивоваров Є.П. 1300-1500

Понеділок/

четвер

Професор Горальчук А.Б.

1300-1400

1400-1500

Понеділок/

четвер

Професор Федак Н.В.

1400-1500

1300-1500

Понеділок/

четвер

Доцент Журавльов С.В.

1300-1500

1400-1500

Понеділок/

четвер

Доцент Чорна Н.В.

1300-1500

1500-1600

Понеділок/

вівторок

Доцент Юрченко С.Л. 1300-1600 Четвер
Доцент Колеснікова М.Б. 1300-1600 Понеділок
Доцент Черемська Т.В.

1400-1600

1130-1230

Понеділок/

четвер

Доцент Ботштейн Б.Б. 1200-1500 Вівторок
Доцент Нагорний О.Ю. 1500-1700 Середа
Доцент Плотнікова Р.В. 1300-1500 Пятниця
Доцент Омельченко С.Б.

1400-1600

1300-1400

Понеділок/

четвер

Доцент Яранцева Є.О. 1400-1600 Вівторок
Ст. викл. Андрєєва С.С. 1400-1600 Вівторок
Ст. викл.  Котляр О.В. 1400-1500 Вівторок
Ст. викл.  Рябець О.Ю. 1340-1440 Вівторок
Ст. викл.   Діхтярь А.М. 1300-1500 Понеділок
Ст. викл.   Хаустова Т.М. 1340-1440 Понеділок

ПРАКТИКА

Практична підготовка студентів

Одним із важливих складових навчально-виховного процесу є проходження практики, під час якої формуються практичні навики, знання та уміння, які допомагають випускникам у їх подальшій професійній діяльності.

Студенти проходять практику в провідних підприємствах як в Україні (ресторани «Альбатрос», «Столиця», «Мілена», «Чичиков» та інші), так і за кордоном.

 

 

Технологічні тренінги

Навчальний процес - гнучка мобільна інноваційна система, метою якої є підготовка фахівців найвищого рівня і класу в області ресторанних технологій. Одним з перспективних напрямів вдосконалення і розвитку сучасних навчальних програм є технологічні тренінги.


Кафедра технології харчування успішно і результативно впровадила технологічні тренінги в навчальний процес. Кращі ресторатори та кулінарні  «ювеліри» нашої Батьківщини і відомих закладів світу діляться своїм блискучим і «апетитним» мистецтвом з майбутніми авторами кухарських шедеврів - студентами.

1

 Креативні, несподівані поєднання продуктів, сучасні способи і прийоми обробки, новаторські ідеї в українській кухні - «фішка» нашого випускника, одного з кращих модераторів кухонних «пристрастей», шеф кухаря ресторану « Pacifik Spoon» при готелі «Palace» Костенко Вадима.

2

3


 Авторські рішення в технології обрядової кулінарії, ексклюзивні страви Масляної, дизайн столу - вражаючі рішення від су-шефа банкетного ресторану готелю «Palace», випускника технологічного факультету ХДУХТ Мегенешвілі Олександра. Національний колорит, східний дизайн, культура японської кухні - незабутній досвід та враження залишив тренінг, проведений фахівцем найвищого класу в області організації японської кухні і східних закладів - випускник технологічного факультету ХДУХТ Дуда Дмитро.

4 1 4 2

Сучасні технології ресторанного бізнесу, несподівані організаційні рішення, напрямки та формати - цим неоціненним досвідом, які пройшли неодноразову професійну перевірку володіє і безоплатно ділиться зі студентами автор безлічі книг, монографій, навчальних посібників в області ресторанних технологій, відомий ресторатор Макаров Андрій;

Чудове свято «шоколадної» насолоди і «десертного» захвату, дивовижна здатність і вміння демонструвати кулінарний талант і при цьому - неперевершене вміння зацікавлювати і захоплювати - ці якості належать шеф-кондитерові, майстру десертів, кремів та інших солодощів, модератору майстер- класів - випускнику технологічного факультету ХГУТП - Шевченко Дмитру.

5 1 5 2
 

 
Яскрава палітра маленьких закусок, неповторний дизайн і вражаючий асортимент фуршетного столу; дизайнерські рішення на овочах і фруктах, «ювелірні» вироби з мастики; художнє оформлення кавових напоїв і коктейлів і безліч інших тем технологічних тренінгів стали неоціненним внеском у справі підвищення кваліфікації майбутніх майстрів «високої кухні».

6 1 6 2
 

 «Ф'южен » і «креатив», страви під « тиском » страви «молекулярної» кухні - це неповний перелік інноваційних технологій, якими володіє неперевершений майстер кулінарного мистецтва, модератор, що вміє майстерно ділитися своїм неоціненним досвідом і талантом зі студентами (майбутніми технологами) - шеф -кухар багатьох ресторанів України - Дудка Володимир.

 7


 Знайомство з майстерністю зарубіжних рестораторів завжди викликав інтерес у студентства, але можливість не тільки спостерігати, а й взяти участь у майстер-класі, повторюючи і рухи та технологічні виверти, викликали неабиякий інтерес і зацікавленість в  участі у технологічних тренінгах. 

8 

Так, в рамках Дня ізраїльської кухні, проведено майстер-клас шеф-кухаря найвідоміших ресторанів Тель -Авіва - Монтерей і Петразілія Марка Гіцельтера. У руках кухаря «від бога» прості продукти на очах у студентів перетворювалися на кулінарний шедевр.

Дивну майстерність продемонстрував італійський професіонал Оресте Манчіні: народні страви у виконанні італійського модератора і студентів університету - це найкраща школа для майбутніх зірок кухарського мистецтва.