Кафедра технології м'яса


Практична підготовка студентів

 

  Практика є важливою складовою навчально-виховного процесу. Вона забезпечує поєднання теоретичної підготовки майбутніх фахівців з їх практичною діяльністю, сприяє формуванню творчого ставлення до майбутньої праці, визначає ступінь професійної здатності та рівень компетентності.
  Практична підготовка студентів – невід’ємна складова процесу підготовки фахівців за спеціальністю «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса».  
   Професорсько-викладацьким складом кафедри постійно проводиться робота по закріпленню зв’язків з промисловцями і підприємствами м’ясопереробної галузі щодо удосконалення навчального процесу, поліпшення матеріально-технічної бази, працевлаштування випускників шляхом укладання відповідних договорів з підприємствами, установами, організаціями. Студентам надана можливість проходити практику на місцях майбутнього працевлаштування.
   Для всіх навчальних практик складено робочі програми, які розкривають їх зміст, форму звітності та контролю.

 

Структура наскрізної практичної підготовки
бакалавра, спеціаліста та магістра

Вид практики Курс Семестр

Тривалість

(тижнів)

ступінь бакалавр      
      Ознайомча 2 4 2
     Технологічна (бакалаврська) 4 7 4
     Переддипломна 4 8 2
ступінь магістр      
     Виробнича 1 1 4
     Дослідницька (переддипломна) 2 3 5

 

 

   Основні бази практики – провідні м'ясопереробні підприємства Харкова, Харківської та інших областей України:

  • ТОВ «Харківський м’ясокомбінат»,
  • ТОВ «Вовчанський м’ясокомбінат»,
  • ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат»,
  • ТОВ «Безлюдівський м’ясокомбінат»,
  • ТОВ «Чугуївський м’ясокомбінат»,
  • ПП «Денвер» (Циркунівський м’ясокомбінат),
  • ТОВ «Новожанівський м’ясокомбінат»,
  • ФОП Бондар С.О. (ТМ «М’ясна ліга»),
  • ТОВ «Агропродукт».