Кафедра технології м'яса


Навчально-методичне забезпечення

 

     Важливе значення в ланці безперервної системи підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів відіграє методична робота. Розуміючи, що тільки систематичне і безперервне підвищення наукового, навчально-методичного рівня роботи викладачів є в наш час об'єктивною необхідністю, закономірністю розвитку вищої освіти, викладачі кафедри широко використовують у практичній роботі цілий арсенал різних методів навчання.
     Навчально-методична робота кафедри спрямована на удосконалення організації навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців. Для кожної навчальної дисципліни, яка закріплена за кафедрою, викладачами розроблені і затверджені навчально-методичні комплекси. Методичні розробки викладачів кафедри максимально враховують нові напрями у науці, техніці та методології навчання, організаційні аспекти навчального і рейтингового оцінювання. Викладачі постійно працюють над удосконаленням методичного забезпечення, науковим забезпеченням навчального процесу, впровадженням інноваційних технологій.
     Стрімкий розвиток інформаційних технологій дає змогу студентам і викладачам широко використовувати електронні носії інформації, забезпечувати студентів методичними матеріалами в електронному вигляді: методичні вказівки до лабораторних робіт, практичних занять, конспекти лекцій з різних дисциплін зберігаються на серверах у вигляді файлів різних форматів, і студенти мають можливість отримати навчальну документацію на своєму робочому місці під час роботи.