Кафедра технології м'яса


Дисципліни

 

Професорсько-викладацький колектив кафедри забезпечує викладання наступних дисциплін:

 ступінь бакалавр:

 • Основи технології галузі
 • Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю
 • Методи контролю продукції харчових виробництв
 • Загальні технології харчової промисловості
 • Технологія продуктів оздоровчого харчування
 • Харчові технології
 • Теоретичні основи харчових технологій
 • Проектування підприємств галузі
 • Формування сировинних ресурсів
 • Фізико-хімічні та біотехнологічні основи технології м’яса та м’ясних продуктів
 • Технологія галузі
 • Науково-дослідна робота студентів
 • Пакування харчових продуктів галузі
 • Технологічні розрахунки у галузі
 • Основи тваринництва та ветеринарно-санітарної експертизи
 • Контроль якості та безпека продукції галузі
 • Організаційне проектування виробничих процесів галузі
 • Проектування та реконструкція підприємств галузі

  ступінь магістр:

 • Науково-дослідна робота
 • Інноваційні технології м’ясних продуктів
 • Управління якістю продукції м’ясопереробних підприємств
 • Інноваційний інжиніринг м’ясопереробних підприємств
 • Технологія м’ясних продуктів функціонального призначення
 • Оптимізація техніко-технологічних об'єктів