Кафедра товарознавства та експертизи товарів


 "ДИСЦИПЛІНИ"


1.Теоретичні основи товарознавства
2.Методи дослідження товарів
3.Товарознавство. Харчові продукти
4.Загальна технологія харчових виробництв
5.Токсичні речовини та методи їх визначення
6.Послуги
7.Товарознавство вторинної сировини
8.Товарознавство та експертиза харчових продуктів одержаних з генномодифікованих джерел
9.Фальсифікація  товарів
10.Ідентифікація товарівd
11.Експертиза товарів
12.Експертиза напоїв
13.Управління якістю послуг
14.Університетьська освіта
15.Експертиза послуг
16.Технологія надання послуг
17.Сенсорний аналіз
18.Основи наукових досліджень
19.Сертифікація товарів
20.Міжнародне технічне регулювання
21.Товарна інформація
22.Захист прав споживачів
23.Організація захисту прав споживачів
24.Кодекс Аліментаріус
25.Порівняльне тестування товарів та послуг
26.Інспектування
27.Пакувальні матеріали і тара
28.Товарознавство продуктів функціонального призначення