Кафедра холодильної та торговельної техніки і прикладної механіки

Навчальний процес

Дисципліни

Дкафедри викладаються студентам: навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу (напрям підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія"); факультету обладнання та технічного сервісу (напрям підготовки 6.050502 "Інженерна механіка");  факультету товарознавства та торговельного підприємництва (напрям підготовки 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво")

Вступ до фаху Розрахунок і проектування холодильного обладнання та апаратів
Історія інженерної діяльності Торгове обладнання
Комп'ютерні технології в науковій роботі Холодильна техніка
Моделювання процесів харчових виробництв Холодильне обладнання підприємств торгівлі, харчування, малих харчових виробництв
Монтаж, діагностика та ремонт обладнання Експлуатація та обслуговування машин
Технологічне обладнання підприємств харчування та торгівлі Холодильна технологія харчових виробництв
ПЕОМ в дипломному проектуванні    Опір матеріалів
Деталі машин Теоретична механіка
Взаємозамінність стандартизація та технічні виміри Інформаційні технології в інженерних розрахунках
Основи автоматизованого проектування Основи САПР
Теорія систем та системний аналіз Теорія технічних систем
Інженерна та комп'ютерна графіка Нарисна геометрія інженерна та комп'ютерна графіка
Прикладна механіка Теорія механізмів та машин
Теорія конструкційних матеріалів та матеріалознавство    

Графік консультацій on-line

Г Р А Ф І К проведення консультацій on-line
1-ий семестр 2015/2016 н.р.
 №
з/п
П.І.Б. викладача,
п
осада
Дисципліни
Час проведення
 1.     понеділок
1100 – 1200
 2.     Середа
1300 – 1400
 3.     Середа
1230 – 1330
 4.     Середа
1300 – 1400
 5.     Понеділок
1230 – 1330
 6.     Понеділок
1400 – 1500
 7.     Понеділок
0930 – 1030
 8.     Понеділок
1230 – 1330
 9.     Вівторок
1400 – 1500
 10.     Четвер
1200 – 1300
 11.     Середа
1230 – 1430
 12.     Вівторок
1100 – 1200
 13.     Понеділок
1400 – 1500
 14.     Вівторок
1500 – 1600

Г Р А Ф І К И ...

...консультування

Г Р А Ф І К проведення консультацій 1-ий семестр 2015/2016 н.р.
№ з/п  П.І.Б. викладача Посада  Час проведення консультацій  Аудиторія
 1.     1100 – 1200 Понеділок 310
 2.     1300 – 1400 Середа 322
 3.     1300 – 1400 Середа 322
 4.     1230 – 1330 Середа 322
 5.     1300 – 1400 Середа 318
 6.     1230 – 1330 Понеділок 318
 7.     1400 – 1500 Понеділок 401-A
 8.     0930 – 1030 Понеділок 318
 9.     1230 – 1330 Понеділок 322
 10.     1400 – 1500 Вівторок 322
 11.     1200 – 1300 Четвер 318
 12.     1240 – 1340 Середа 322
 13.     1240 – 1340 Понеділок 322
 14.     1400 – 1500 Понеділок 322
 15.     1500 – 1600 Вівторок 322

...взаємовідвідувань

Г Р А Ф І К  взаємовідвідувань 1-ий семестр 2015/2016 н.р.

з/п
Посада,
П.І.Б. відвідувача
Посада, П.І.Б. викладача,
якого відвідують
Дата Дисципліна,
вид заняття
 1.        
 2.        
 3.        
 4.        
 5.        
 6.        
 7.        
 8.        
 9.        
 10.        
 11.        
 12.        
 13.        
 14.        

...відкритих занять

Г Р А Ф І К проведення відкритих занять
1-ий семестр 2015/2016 н.р.
Посада,
П.І.Б. викладача
Дисципліна,
вид заняття
Дата
проведення
Група Час проведення,
аудиторія
Тема
заняття
         
       
         
4Про кафедру
Сьогодення
Історія
Викладачі
Матеріально-технічна база
3Навчальний процес
Дисципліни
Графіки консультування ...
Консультації on-line
3Наукова діяльність
Науково-дослідна робота
Наукові гуртки
Підручники. Посібники
Навчальні ресурси
АБІТУРІЄНТАМ