ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ   ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ
073 Менеджмент   Менеджмент організацій і адміністрування
  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 
241 Готельно-ресторанна  справа
242 Туризм

Навчальний процес організовано відповідно до вимог Болонського процесу. Студенти навчаються за новітніми методиками у сучасно обладнаних аудиторіях, лабораторіях, комп’ютерних класах при факультеті та у навчально-науковому центрі нових інформаційних технологій. Індивідуальний підхід до кожного студента дає змогу найкращим чином реалізувати їх здібності у навчальній, науковій, суспільній і творчій сферах діяльності і забезпечує високу конкурентоспроможність випускників на сучасному ринку праці.

Факультет має угоди про творчу співпрацю з провідними підприємствами торгівлі, готельного, ресторанного господарства, туризму, банківськими установами і які є базою для стажування викладачів та проходження студентами виробничих видів практики.

 

Навчальні плани

Денна форма навчання
Спеціалізація Курс     
Менеджмент організацій і адміністрування I
 
II III IV   Магістр
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності I
 
II III IV   Магістр
Спеціальність Курс    
Готельно-ресторанна справа I
 
II III IV   Магістр

Графіки НП

 np fm 19 20 

Розклад занять

Денна форма навчання: