ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

     

ПЕРШИЙ (баклаврський) рівень вищої освіти    ДРУГИЙ (магістерський) рівень вищої освіти 
Спеціальність 051 Економіка
Освітні програми
 • Економіка підприємства
 • Економічна безпека бізнесу
  Спеціальність 051 Економіка
Магістерська освітня програма
 • Економіка підприємства
Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини
Освітня програма
 • Міжнародна економіка
  Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини
Магістерська освітня програма
 • Міжнародна економіка
Спеціальність 075 Маркетинг
Освітньо-професійні програми
 • Маркетинг
 • Маркетинг в торгівлі та готельно-ресторанній індустрії
  Спеціальність 075 Маркетинг
Магістерська освітньо-професійна програма
 • Маркетинг
    Спеціальність 073 Менеджмент
Магістерська освітньо-професійна програма
 • Бізнес-адміністрування

    Навчальний процес

Навчальний процес на факультеті забезпечується високопрофесійним науково-педагогічним колективом університету, де працюють 73 викладача, серед яких професорів 21, у т.ч. 11 – докторів наук; 42 – кандидатів наук, доцентів.

Сучасна матеріально-технічна база факультету створює оптимальні умови для проведення навчального процесу та роботи викладачів.

 

Робочі навчальні плани

Денна форма навчання
Спеціальність Курс     
Економіка I
 
I скор. II II скор. III IV   Магістр
Міжнародні економічні відносини I
 
I скор. II   III IV   Магістр
Маркетинг I
 
І скор. II ІІ скор. III IV   Магістр
Менеджмент
ОПП Бізнес-адміністрування
                Магістр
Заочна форма навчання
Спеціальність Курс    
Економіка І І скор.   II   II скор. ІІІ IV Магістр
Міжнародні економічні відносини І І скор.   II   IIскор. ІІІ IV Магістр
Маркетинг І
 
I скор.   II
 
  II скор. ІІІ IV Магістр
Менеджмент
ОПП Бізнес-адміністрування
                 Магістр

 

Графіки НП

np econ 2018 19

 • Графік виклику на сесії студентів заочної та заочної прискореної форм навчання на 2019/2020 н.р.   Переглянути...
 • Графік повторних сесій студентів заочної та заочної прискореної форм навчання на 2019/2020 н.р.   Переглянути...

Розклад іспитів

 

Рейтинги

 • Рейтинг студентів за результатами конкурсного балу та вступних випробувань  Переглянути...