Рада молодих вчених ХДУХТ

  • Положення про Раду молодих вчених  (РМВ) Харківського державного університету харчування та торгівлі   Переглянути...

Про Раду молодих вчених

Рада молодих вчених (РМВ) здійснює свою діяльність з метою підвищення ефективності науково-дослідної і методичної роботи університету.

Чисельність молодих вчених в університеті складає 143 особи; кількість молодих вчених, які працюють – 83 особи, серед них 55 кандидатів наук, 3 докторанти, 29 без ступеня (не включаючи аспірантів), 60 аспірантів.

Протягом 2015 року члени ради молодих вчених брали активну участь у проведенні наукових конференцій, семінарів, форумів; проводили на факультетах бесіди з метою залучення талановитих студентів до науково-дослідної роботи; організували відбірковий тур студентських наукових робіт для участі у конкурсах; І етап всеукраїнської студентської олімпіади за напрямами, спеціальностями та дисциплінами; проводили зустрічі, дискусії, семінари з ученими і фахівцями вузів, підприємств і науково-дослідних інститутів м. Харкова з метою узагальнення та обміну інформацією в галузях науки і виробництва.

Рада молодих вчених ініціювала і надавала необхідну допомогу в розвитку інтеграційних досліджень молодих вчених, брала участь у вирішенні кадрових, наукових, організаційних і інших проблем молодих вчених ХДУХТ, розглядала пропозиції, виносила рекомендації про висунення кандидатур студентів та молодих вчених на Державні премії і іменні стипендії (стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених отримують 2 особи (докторант кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Бочуля Т.В., аспірант кафедри технологій переробки плодів, овочів і молока Балабай К.С.; стипендію Президента України – 1 особа (аспірант кафедри технології харчування Тютюкова Д.О.); клопотала перед Вченою радою ХДУХТ про прийом здібних до науково-творчої роботи студентів після закінчення навчання в магістратуру і аспірантуру; організовувала збір і поширення інформації про фонди, що надають грантову підтримку молодим ученим.

Наукові розробки молодих вчених ХДУХТ були представлені на чисельних виставках та презентаціях, де отримали дипломи різних ступенів та схвальні відгуки фахівців галузі.

Склад Ради

 

БАЛАМУТ
Ганна Сергіївна
Голова РМВ,
к.е.н., ст. викл. кафедри економіки та управління
ПАВЛЮК
Ігор Миколайович
засупник Голови РМВ,
асистент кафедри фізико-математичних та інженерно-технічних дисциплін
ФЕДАК
Вікторія Ігорівна
секретар РМВ,
асистент  кафедри готельного та ресторанного бізнесу
ПАВЛЮК
Ігор Миколайович
асистент кафедри
фізико-математичних та інженерно-технічних дисциплін
КРАВЧЕНКО
Олена Іванівна
доцент кафедри
технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів
ПОЛУПАН
Валентин Вадимович
асистент кафедри
товарознавства в митній справі
СОБОЛЕВ
Володимир Львович
асистент кафедри
маркетингу і комерційної діяльності
ІЛЬЧЕНКО
Маргарита Олександрівна
асистент кафедри
бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування
ФЕДАК
Вікторія Ігорівна
асистент кафедри
готельного та ресторанного бізнесу

Основні досягнення протягом останніх років:

 Одержання міжнародного гранту від компанії UBAGO Group MARE (Іспанія) на проведення досліджень (2012 р., аспірант Нагорний О. Ю.).
Одержаня  Державної  премії України в галузі науки і техніки молодини  вченими  в  складі  авторського  колективу   (2012 р.)
Перемога у Всеукраїнському  етапі  Європейського  конкурсу  зі  створення  інноваційних харчових  продуктів  Ecotrophelia Europe–2013  та  представлення  України  на фінальному етапі конкурсу в Кьольні (Німеччина)  в  складі  колективу  авторів.

Окремі статистичні дані про НДР студентів і молодих вчених:

Окремі статистичні дані про НДР студентів і молодих учених: