Науково-дослідні роботи


Тематичним планом НДР передбачено виконання 110 наукових робіт, з них:
  • 5 держбюджетних за рахунок коштів Міністерства освіти і науки України,
  • 31 науково-дослідна робота за рахунок робочого часу викладачів,
  • 34 госпдоговірних НДР, в т.ч. 2 міжнародні НДР за замовленням ACER CAMPESTRES S.L. (Іспанія) та АО «Казахский экологический университет»,
  • 27 робіт з надання наукових послуг, в т.ч. грант Євросоюзу.

Кількість завершених робіт складає 35 одиниць, з них 2 за рахунок коштів загального бюджету, 14 за індивідуальним планом викладачів, 19 за рахунок коштів замовників. Cтворено 82 одиниці науково-технічної продукції, більшість з них: 44% - зі створення нових технологій; 32,9% - нових методів, теорій; 20,7% - інше (методична документація, рецептури, результати досліджень); 2,4% - нової техніки.

Впровадження у виробництво підтверджено 80 актами, у т.ч. 30 од. за фінансованими тематиками.

Впровадження в освітній процес підтверджено 108 актами, у т.ч. 34 за фінансованими тематиками.

Обсяг фінансування наукових досліджень складає 3414,8 тис. грн. Обсяг фінансування із загального фонду складає 1471,5 тис. грн.; зі спеціального фонду за грантом (Еразмус) -1318,1 тис. грн.; зі спеціального фонду за госпдоговорами - 625,2 тис. грн. Середній обсяг фінансування 1 наукової роботи: по загальному фонду - 294,3 тис. грн.; по спеціальному фонду - 31,9 тис. грн.

Обсяг фінансування наукової діяльності на одного науково-педагогічного працівника склав 10,6 тис. грн.