Конференції. Семінари

 ПЛАН проведення наукових та науково-технічних заходів


2019 рік

18 квітня
ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу"
15 травня Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність"
23-24 травня Міжнародна науково-методична конференція "Інженерна освіта у сфері харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення" до 50-річчя кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва
31 травня Перша Міжнародна науково-методична конференція "Модернізація вищої освіти та забезпечення якості освітньої діяльності"
6-7 червня Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми енергоефективності та якості в процесах сушіння харчової сировини"
4-6 вересня III Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності"
19-20 вересня ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми розвитку ресторанного, готельного та туристичного бізнесу в умовах світової інтеграції: досягнення та перспективи"
18 жовтня ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Фінансові механізми сталого розвитку України"

2020 рік

19 березня
Друга Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Інноваційний вимір змін в обліково-аналітичному забезпеченні бізнесу: теорія, методологія, інформаційні технології"
23 квітня Перша Міжнародна науково-практична конференція "Механізми забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, перспективи, міжнародний досвід"
14 травня Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність"
25 вересня

Друга Міжнародна науково-методична конференція "Синергетична концепція розвитку студентоцентрованого навчання - забезпечення якості вищої освіти"
Перенесено з 29 травня 2020 р.  Наказ № 89 від 13.02.20 р.

Конференція пройшла в режимі On-line (Zoom)

8-10 жовтня

Міжнародна науково-практична конференція "Маркетинг ХХІ століття: виклик змін", присвячена 25-річчю заснування кафедри маркетингу і комерційної діяльності Харківського державного університету харчування та торгівлі

Конференція пройшла в режимі On-line (Zoom)

26-30 жовтня Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Бібліотека у призмі WEB-технологій: традиційні та модерні послуги і очікування користувача"