І Міжнародна науково-практична конференція "Фінансові механізми сталого розвитку України"

 

k 25 10 18  
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!


25-26 жовтня 2018 р. в Харківському державному університеті харчування та торгівлі пройшла І Міжнародна науково-практична конференція "Фінансові механізми сталого розвитку України"
 
 

Програма конференції

Тези доповідей

25-26 жовтня 2018 року у Харківському державному університеті харчування та торгівлі відбулася І Міжнародна науково-практична конференція "Фінансові механізми сталого розвитку України", роботу якої було спрямовано на узагальнення та розповсюдження наукового досвіду з удосконалення фінансових механізмів забезпечення сталого розвитку України.

На пленарному засіданні учасників конференції привітала перший проректор університету к.е.н., професор, Заслужений працівник освіти України Янчева Ліана Миколаївна.

Обговорення проблематики І Міжнародної науково-практичної конференції "Фінансові механізми сталого розвитку України" відбулося під час секційних засідань за напрямами: "Фінансово-кредитні важелі системи забезпечення сталого розвитку національної економіки", "Обліково-аналітичне забезпечення економічного, соціального та екологічного розвитку підприємницьких структур", "Соціальні, економічні та маркетингові аспекти сталого розвитку економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та збалансованості" та "Перспективи розвитку професійної компетентності фахівців фінансово-економічної сфери". В дискусіях взяли участь науковці, запрошені бізнес-експерти, а також молоді вчені, аспіранти та магістранти, для яких конференція дала новий поштовх до подальших наукових пошуків. Загалом в роботі конференції взяли участь представники 40 вищих навчальних закладів освіти та організацій з обласних центрів і міст України, республіки Білорусь та Болгарії.

Конференція пройшла на високому організаційному та науковому рівні, в дусі дискусій з поміркованою полемікою та великим зацікавленням усіх учасників, що дозволило дати комплексну оцінку сучасного стану та перспектив вирішення проблемних питань і схвалити відповідну Резолюцію.