Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність", присвячена 80-р. з дня народження ректора університету, д.т.н, проф. Бєляєва М.І.

 

k 19 11 18  
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!


19 листопада 2018 р. в Харківському державному університеті харчування та торгівлі пройшла Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність", присвячена 80 річчю з дня народження ректора університету (1988-1991 рр.), д-ра техн. наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ Бєляєва Михайла Івановича.
 
Тези доповідей (Частина 1), (частина 2)