Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом "Економіка та управління в сфері торгівлі"

На Конкурс надійшло 78 робіт (61 науковий керівник) з 29 вищих навчальних закладів, 15 міст України.

Галузева конкурсна комісія забезпечила рецензування наукових студентських робіт та  рекомендувала авторів 20 наукових робіт (25% від загальної кількості) для участі у підсумковій науково-практичній конференції для наукової доповіді та захисту роботи.

29 березня 2017 року  відбулася підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016–2017 н. р. з напряму  "Економіка та управління в сфері торгівлі".

З привітальними словами до учасників конференції звернулися: Янчева Л.М., перший проректор ХДУХТ; Михайлов В.М., проректор з наукової роботи ХДУХТ; Гросул В.А., завідувач кафедри економіки та управління ХДУХТ.

На підставі відкритого обговорення наукових робіт та наукових доповідей автори 20 науково-дослідних робіт нагороджені дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів.
 
Серед них:
 
Дипломами І ступеня – 4 роботи:
 • Тулупов Микита Сергійович, студент ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля";
 • Дегтярьова Крістіна Олегівна, студентка ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана";
 • Волковська Валентина Ігорівна, студентка Житомирського державного технологічного  університету;  
 • Аухімік Олена Вячеславівна, студентка Луцького національного технічного університету.
Дипломами ІІ ступеня – 6 робіт:
 • Чобіт Максим Григорович, студент ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля";
 • Манько Тетяна Анатоліївна, студентка Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"; 
 • Новоселецька Аліса Юріївна, студентка Національного технічного університету України "Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського"; 
 • Ціцяла Назар Степанович, студент Львівського торговельно-економічного університету;
 • Юшко Катерина Владиславівна, студентка Одеського національного політехнічного університету;
 • Шилова Юлія Олександрівна, студентка Харківського державного університету харчування та торгівлі.
Дипломами ІІІ ступеня – 10 робіт, 11 студентів:
 • Пастарнак Ірина Анатоліївна, студентка ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана";
 • Волошина Юлія Євгенівна, студентка Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 • Власенко Наталія Олегівна, студентка Донецького національного університету економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг);
 • Кручиніна Олександра Ігорівна, студентка Житомирського державного технологічного університету;
 • Синято Альона Олексіївна, студентка Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
 • Сокура Галина Вікторівна, студентка Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського;
 • Палій Юлія Володимирівна, студентка Харківського державного університету харчування та торгівлі;
 • Абросімова Катерина Володимирівна,  студентка Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ "Університет банківської справи";
 • Кольтюкова Валерія Дмитрівна, студентка Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ "Університет банківської справи";
 • Радченко Інна Віталіївна, студентка Херсонського національного технічного університету;
 • Зімонін Андрій Олександрович, студент Хмельницького національного університету.

 Щіро вітаємо переможців та бажаємо подальших наукових досягнень!

 Фото конкурсу доступні за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/0BzC9aFLnU6oqbG5nU2FFeTYxU1U