Архів наукових конференцій

 

2011 рік

23 березня Всеукраїнська науково-практична конференція  молодих учених і студентів "Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, готельного,ресторанного господарств і торгівлі".

Тези доповідей у двох частинах:
Частина 1
Частина 2

19 травня Міжнародна науково-практична конференція "Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг"

Тези доповідей у чотирьох частинах:
Частина 1
Частина 2
Частина 3
Частина 4

20-21 жовтня Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасний ринок товарів та проблеми здорового харчування"

Тези доповідей

 

2012 рік

25 квітня
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів "Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі"

Тези доповідей у чотирьох частинах:
Частина 1
Частина 2
Частина 3
Частина 4

18 жовтня    
Міжнародна науково-практична конференція "Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг", присвячена 45-річчю ХДУХТ

Тези доповідей

26 жовтня ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Облік, аудит, фінанси:сучасні проблеми теорії, практики та підготовки фахівців"

Тези доповідей

14-16 листопада Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Інноваційні технології в харчовій промисловості та ресторанному господарстві"

Тези доповідей

 

2013 рік

25 квітня Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів "Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі"

Тези доповідей у двох частинах:
Частина 1
Частина 2

13-14 травня Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасний ринок товарів та проблеми здорового харчування"

Тези доповідей

16 травня
Всеукраїнська науково-практична конференція "Вода в харчових продуктах і для харчових продуктів"

Тези доповідей

27 вересня Х Всеукраїнська науково-методична конференція "Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Інтеграція освіти, науки та виробництва - запорука ефективності навчального процесу"

Тези доповідей

19 листопада Міжнародна науково-практична конференція "Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг", присвяченої 75-річчю з дня народження ректора університету (1988-1991 рр.), доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ Бєляєва Михайла Івановича

Тези доповідей у двох частинах:
Частина 1
Частина 2

 

2014 рік

5 березня Міжвузівська науково-практична конференція "Т.Г. Шевченко: постать на тлі століть", з нагоди 200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка

Тези доповідей

26 березня Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів "Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді"

Тези доповідей у двох частинах:
Частина 1
Частина 2

13-15 травня Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Проблеми теорії та практики управління економічним потенціалом підприємства"

Тези доповідей

22 травня Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. проблеми, перспективи, ефективність"

Тези доповідей у двох частинах:
Частина 1
Частина 2

26 вересня XI Всеукраїнська науково-методична конференція "Модернізація вищої освіти та проблеми  управління якістю підготовки фахівців. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення навчального процесу"

Тези доповідей

12-14 листопада Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Інноваційні технології в харчовій промисловості та ресторанному господарстві"

Тези доповідей

2015 рік

2 квітня Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів "Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді"

Тези доповідей у двох частинах:
Частина 1 (Секції 1-16)
Частина 2 (Секції 17-30)
14 травня Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність"

Тези доповідей у двох частинах:

8-9 червня Всеукраїнський науково-практичний семінар  "Проблеми повноцінного харчування, енергоефективної переробки та зберігання"
8-11 вересня Міжнародна науково-практична конференція  "Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності"

Тези доповідей

25 вересня XІІ Всеукраїнська науково-методична конференція "Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Науково-інформаційна підтримка навчального процесу"

Тези доповідей

29 жовтня Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми енергоефективності та якості в процесах сушіння харчової сировини"

Тези доповідей

2016 рік

7 квітня Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів "Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді"

Тези доповідей у двох частинах:
Частина 1
Частина 2
19 травня Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність"

Тези доповідей у двох частинах:

25 травня Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених, студентів і школярів "Функціонування та розвиток економіки України в умовах зміцнення національної державності", присвячена 25-річчю незалежності України

Тези доповідей

26 травня Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів "Україна на шляху державотворення: історія та сучасність", присвячена 25-річчю незалежності України

Тези доповідей

6 червня Міжнародний науково-практичний семінар "Повноцінне харчування: інноваційні аспекти технологій, енергоефективної переробки, зберігання та маркетингу"
16 червня Підсумкова науково-практична конференція Міжвузівського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки  "Економіка та управління в сфері торгівлі"
30 вересня XІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція "Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. НСучасна парадичма вищої освіти"

Тези доповідей

28 жовтня ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Фінанси, облік і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: сучасні проблеми та перспективи розвитку теорії і практики"

Тези доповідей

2017 рік

6 квітня Всеукраїнська науково-практична конференція  здобувачів вищої освіти і молодих учених  "Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді", присвячена 50-річчю Харківського державного університету харчування та торгівлі
18 травня
Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність", присвячена 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі
24 травня Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених "Сучасний ринок товарів та проблеми здорового харчування", присвячена 50-річчю Харківського державного університету харчування та торгівлі
1 червня       
Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми енергоефективності та якості в процесах сушіння харчової сировини", присвячена 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі
5-7 вересня II Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності", присвячена  85-річчю Таврійського державного агротехнологічного університету та 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі
21 вересня Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми розвитку ресторанного, готельного та туристичного бізнесу в умовах світової інтеграції: досягнення та перспективи", присвячена 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі й 10-річчю запровадження в Україні спеціальності "Готельно-ресторанна справа"
29 вересня XIV Всеукраїнська науково-методична конференція "Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Імплементація нових стандартів освіти", присвячена 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі
3 жовтня Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній,  харчовій індустрії та торгівлі", присвячена 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі

2018 рік

13 лютого Науково-практичний семінар з проблем фундаментальних досліджень "Особливості реофізичної поведінки розчинів ПЕО під час їх протікання через сопло гідрорізальної голівки"
22 березня
І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу"
16 травня Науково-практичний семінар "Роль гідробіонтів у вирішенні проблем харчування сучасної людини"
28 вересня XV Всеукраїнська науково-методична конференція "Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Організація системи взаємодії  "Вища освіта – ринок праці"
18 жовтня Всеукраїнська науково-практична конференція "Тоталітарне суспільство як загроза розвитку демократичної держави" (до 85-ої річниці Голодомору в Україні)
25-26 жовтня І Міжнародна науково-практична конференція "Фінансові механізми сталого розвитку України"
19 листопада Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність", присвячена 80 річчю з дня народження ректора університету (1988-1991 рр.), д-ра техн. наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ Бєляєва Михайла Івановича