Кафедра хімії, мікробіології та гігієни харчування


Монографії

1. Використання продуктів переробки харчової кістки у технології продуктів спеціального призначення / О.І. Черевко, М.П. Головко, В.В. Полевич, Л.О. Чуйко, М.Л. Серік, Т.М. Головко: монографія – Х. : ХДУХТ, 2010. – 201 с.

2. Пестіна Г.О. Сучасні напрямки в технології переробки дині: моногрфія / Г.О. Пестіна, Є.П. Пивоваров. – Х. : ХДУХТ, 2010. – 163 с.

2. Черевко О.І., Михайлов В.М., Головко М.П., Полевич В.В., Чуйко Л.О., Серік М.Л., Головко Т.М. Наукові основи технології мінералізованих продуктів харчування : монографія в 3 ч. Ч. 1. Використання продуктів переробки харчової кістки в технології продуктів спеціального призначення. – Х. : ХДУХТ, 2013. – 207 с.

3. Черевко О.І., Михайлов В.М., Головко М.П., Серік М.Л., Роговий І.С., Головко Т.М. Наукові основи технології мінералізованих продуктів харчування : монографія в 3 ч. Ч. 2. Технологія борошняних кулінарних виробів, збагачених на біоорганічні сполуки кальцію. – Х. : ХДУХТ, 2013. – 138 с.

4. Черевко О.І., Михайлов В.М., Головко М.П., Головко Т.М., Серік М.Л., Полупан В.В., Бакіров М.П. Наукові основи технології мінералізованих продуктів харчування : монографія в 3 ч. Ч. 3. Технологія збагачувальних білково-мінеральних добавок та продуктів харчування оздоровчого призначення з їх використанням. – Х. : ХДУХТ, 2013. – 165 с.

5. Мурликіна Н.В. Використання емульгаторів ацилгліцеринної природи у технологіях м’ясних виробів : монографія / Н. В. Мурликіна, М. О. Янчева. – Х. : ХДУХТ, 2015. – 208 с.

6. Крапивницька І.О., Перцевой Ф.В., Омельчук Є.О., Кушнір О.В., Оболкіна В.І., Ладика В.І., Белінська О.М., Хомічак Л.М., Голік О.В., Кузнецова Т.О., Юрченко С.Л., Гарнцарек Б., Бірка А. Наукові та практичні аспекти пектину і пектинопродуктів. –  Суми: СНАУ, 2015. – 314 с.

7. Дуденко Н.В., Павлоцька Л.Ф., Коваленко В.О., Головко М.П., Євлаш В.В., Горбань В.Г., Серік М.Л., Чернова Л.О., Антоненко С.П., Буряк І.А. Наукові основи технології та системного використання харчових продуктів оздоровчої дії для різних верств населення. – Електронне видання комбінованого використування на CD-ROM. – Х.: ХДУХТ, 2015. – 262 с.

8. Євлаш В.В., Акмен В.О. Наукові аспекти формування якості дієтичних добавок, що містять гемове залізо, та кондитерських виробів із їх використанням. – Електронне видання комбінованого використування на CD-ROM. – Х.: ХДУХТ, 2015. – 183 с.