Кафедра технології м'яса


Монографії

 

  Онищенко В.М. Наукові та практичні аспекти виробництва і застосування натуральних ковбасних оболонок [Текст]: монографія / В.М. Онищенко, Л.Ю. Шубіна, М.О. Янчева. – Харків: ХДУХТ, 2009. – 149 с.
 

 
     Технології харчової та кулінарної продукції з використанням білків молока [Текст]: монографія / Ф.В. Перцевий, П.В. Гурський, С.Л. Юрченко [та ін.] – Харків: ХДУХТ, 2010. – 224 с.
     
     Technologies of Food Products on the Base of Milk Protein [Text]: The monograph / Pertsevyi F.V.,Hurskyi P.V., Yurchenko S.L. and oth. Kh.: ChSUFT, 2009. – 204 p.
     
     Використання колагеномісткої сировини м’ясної промисловості [Текст]: монографія / М.О. Янчева, Л.М. Крайнюк, Л.А. Скуріхіна, О.Б. Дроменко. – Харків: ХДУХТ, 2010 – 148 с.
     
     Теоретичні та прикладні аспекти стабілізації харчових продуктів з гетерогенною структурою [Текст]: П.П. Пивоваров [та ін.]; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Х., 2010.  – 254 с.
     
     Інноваційні технології виробництва харчової продукції масового  споживання [Текст]: П.П. Пивоваров [та ін.]; за заг. ред. П.П. Пивоварова; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Х.: ХДУХТ, 2011. – 444 с.
     
  Технологія харчових продуктів на основі драглеутворювачів з якісно зміненими функціональними властивостями [Текст]: монографія / Ф.В. Перцевий [та ін.]; за заг. ред. Ф.В. Перцевого; Харк. держ. ун-т харч. та торг. – Х.: ХДУХТ, 2012. – 290 с.
     
  The technology of food products on the base of gelatinizers with qualitative modified functional properties : The monograph / F. V. Pertsevoy [et al.] ; edited by F. V. Pertsevoy; Kharkiv State University of Food Technology and Trade. - KH. : KSUFT, 2012. -285 p.
     
  Технологія реструктурованих напівфабрикатів на основі рибної сировини: монографія / Н. Г. Гринченко [та ін.] ; – Харків : ХДУХТ, 2013. – 168 с.
     
  Технологія десертів молочних із використанням карагінанів: монографія / Горальчук А.Б., Гринченко Н.Г., Неклеса О.П., Трощий Т.В., Сабадош Г.О., -  Харків: ХДУХТ, 2012. – 170 с.
     
  Біохімічні особливості перспективних сортів томатів для виробництва концентрованих продуктів: монографія / А.А. Дубініна [та ін.]. – Х.: ХДУХТ, 2013. – 129 с.
     
  Технологія напівфабрикатів реструктурованих на основі грибної сировини : монографія / О.П. Неклеса [та ін.]. Х.: ХДУХТ, 2014. – 145 с.
     
monograf 13  

Технологічні аспекти виробництва напівфабрикатів м'ясних посычених заморожених із використанням емульсійних систем:  монографія/ М.О. Янчева [та ін.]. - Харків:ХДУХТ, 2015. - 178 с.

 

     
monograf 14   Теорія та практика використання емульгаторів ацилгліцеринної природи у технологіях м'ясних виробів: монографія / Н.В. Мурликіна, М.О. Янчева. - Х.:ХДУХТ, 2015. - 207 с.
     
monograf 15   Наукові основи використання сухиї сумішей кріостабілізуючої дії в технологіях напівфабрикатів м'ясних заморожених: монографія / Т.С. Желєва, М.О. Янчева, О.О. Гринченко, М.І. Погожих. - Х.: ХДУХТ, 2016. - 133 с.