Кафедра холодильної та торговельної техніки


Науково-дослідна робота

Держбюджетна тематика кафедри:

За останні роки під керівництвом проф. Потапова В.О. було виконано роботи з держбюджетної науково дослідної тематики:

  • № 20-14-15Б (0113U008403) "Дослідження тепло-масообмінних процесів і обладненя для теплової та
    холодильної обробки харчових продуктів"
  • № 1-13БО (0113U000156) "Розробка прогресивних енерго- та ресурсоефективних процесів та обладнання концентрування та сушіння харчової сировини"
  • № 35-13-14Д "Розробка рекомендацій щодо підвищення продуктивності сушарки для рослинної сировини під дією підвищеного тиску"
  • №6.15ФК(0115U000359c) "Теорія і техніка сушіння термолабільної сировини в устаноках змішаного енергопідводу.
    1-14Д «Розробка рабочого проекту на систему обігріву технологічноі ємності глюкозно-фруктозного сиропу для об’єкта кінцевого користовачя” ПАТ «Харківська бісквітна фабрика”

Під керівництвом проф. Тормосовим Ю.М.:

«Розробка бази даних геометричних моделей обладнання та проектних рішень підприємств хлібопекарської галузі»

Крім того, творчий колектив вчених кафедри приймає активну участь у виконанні науково-дослідної роботи №1-11БО «Розробка прогресивних енерго- та ресурсозберігаючих процесів та обладнання для теплової обробки харчової сировини» на замовлення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та пов'язаної із заходами реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року. Результати наукових досліджень за науково-дослідними темами були впроваджені у виробництво багатьох підприємств України та країн близького зарубіжжя, навчальний процес при підготовці фахівців інженерних спеціальностей.
Значна робота була проведена кафедрою за останні 5 років з науково-дослідницької роботи:
підготовлено проектну пропозицію по розробці та впровадженню технології заморожування риби та рибних продуктів у рамках 6-річної Пілотної Програми Харків-Норвегія: «Розробка науково обґрунтованих та відображених математичними моделями уявлень про біохімічні та тепловологісні процеси у харчовій сировині тваринного та рослинного походження, що протікають при її холодильній обробці і холодильному зберіганні та прямо пов'язаних зі зміною (втратами) її харчової цінності та маси»;
підготовлено проект по Європейської Кадровій програмі FP7-PEOPLE-2012-IRSES: Nutritional Labeling Study In Black Sea Region Countries та проект по програмі Європейської Комісії TEMPUS «Higher Education for the Increase of European Identity through Research».
За успіхи в науковій та навчально-педагогічній роботі співробітники кафедри неодноразово відзначались нагородами різного рівня.

Наукові школи 
На кафедрі сформувались 2 наукові школи, які працюють під керівництвом професора, завідувача кафедри Потапова В.О.
Наукова школа, яка спрямована на дослідження та удосконалення процесів, апаратів і обладнання харчових виробництв, розробку нових технологій виробництва харчових продуктів із застосуванням холоду, створена протягом багатьох років завдяки роботам професорів Коваленка В.І., Пахомова П.Л., Сафонова В.В. Крім того, проф. Потаповим В.О. створена нова наукова школа «Моделювання явищ перенесення у харчових продуктах в процесі їх технологічної обробки». В межах вищеназваних шкіл було підготовлено 5 монографій, опубліковано понад 300 статей та тез доповідей, захищено 5 кандидатських дисертацій та 1 докторську. Результати робіт наукових шкіл використовуються в навчальному процесі. Це – тематика дипломних і курсових проектів, матеріали практичних занять, а також науково-дослідна робота студентів на кафедрі.
За участю і під керівництвом професора Потапова В.О. опубліковано всього 216 наукових праць, 84 з яких присвячені проблемам дослідження та удосконалення процесів, апаратів і обладнання харчових виробництв, розробку нових технологій виробництва харчових продуктів із застосуванням холоду, моделювання явищ перенесення у харчових продуктах в процесі їх технологічної обробки, із них 44 – у зарубіжних виданнях.

Під науковим керівництвом д.т.н. проф. Тормосова Ю.М. на кафедрі впроваджено напрям наукової діяльності «Геометричне моделювання теплообміну випромінювання при обробці харчових продуктів». У рамках наукової школи виконуються 2 госпдоговорні теми «Тривимірне моделювання та дизайн торгових приміщень» та «Вдосконалення форми відбивальних поверхонь».

За результатами роботи було видано підручник «Технологія виробництва продукції з м’яса, молока та риби» та 4 статті, одна з них у закордонному виданні.

4Про кафедру
Сьогодення
Історія
Викладачі
Матеріально-технічна база
3Навчальний процес
Дисципліни
Графіки консультування ...
Консультації on-line
3Наукова діяльність
Науково-дослідна робота
Наукові гуртки
Підручники. Посібники
Навчальні ресурси
АБІТУРІЄНТАМ