Кафедра холодильної та торговельної техніки і прикладної механіки


Методична робота кафедри

Методична робота кафедри здійснюється відповідно до плану роботи в контексті та взаємозв’язку з іншими напрямками діяльності та спрямована на удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного процесу та поліпшення якості викладання. Основними напрямками методичної роботи є розробка, оновлення і вдосконалення навчально-методичних комплексів (НМК) дисциплін відповідно до нових навчальних планів, які спрямовані на впровадження кредитно-модульної системи.
Особлива увага приділяється належному забезпеченню практичних, семінарських занять та самостійної роботи студентів відповідними навчально-методичними розробками, що видаються в ДОД ХДУХТ, інших видавництвах міста Харкова та Києва.

Монографії.

 • Потапов В.О., Кинетика сушки: анализ и управление процесом: Монографія. – Харків: ХДУХТ, 2009. – 232 с.
 • Бирка А., Черевко О.І., Фощан А.Л., Бєляєва І.М., Дубініна А.А, Синицина Г.А.,. Lapplication du systeme HACCP dans les industries agroalimentaires.: Монографія. – Харків: ХДУХТ, 2009. – 160 с.
 • Петренко О.В., Потапов В.О., Підвищення ефективності жарильного обладнання з використанням кремнійорганічних речовин : Монографія. – Харків: ХДУХТ, 2012. – 151 с.
 • Угрімов С.В. Адаптивна гібридизація / Шелудько Г.А., Угрімов С.В. // Харь-ков: «Міськдрук», 2012 – 308 с. – На рус. яз
 • Плевако В.П, Костенко С.М., Педорич І.П. Нові технічні рі-шення в проекту-ванні обладнання для теплової об-робки харчової сировини. ХДУХТ. 2012. 144с.

Навчальні посібники.

 • Потапов В.О., Дьяков О.Г. Фізико-математичне моделювання процесів та методи обробки експериментальних даних: Навчальний посібник. – Харків: ХДУХТ, 2008. – 96 с.
 •    Погожих М.І.,Потапов В.О., Цуркан М.М. Технологія сушіння харчової сировини: Навчальний посібник. – Харків: ХДУХТ, 2008. – 240 с.
 •    Потапов В.О. Моделювання технологічних процесів харчових виробництв// ХДУХТ, 2009 – 148 с.
 •    Сомов О.С., Семенюк Д.П «Ваговимірювальні системи в торгівлі»: Навчальний посібник. – Харків: ХДУХТ, 2010. – 270 с.
 •   Черевко О.І., Новікова О.В., Потапов В.О. «Обладнання підприємств сфери торгівлі: Навчальний посібник. -Київ: Ліра, 2010. -648 с.
 •   Потапов В.О.Поперечний А.М.Корнійчук В.Г.«Моделювання процесів і обладнання харчових виробництв»: Підручник. -Київ: Центр учбової літератури, 2012.-312
 • Тормосов Ю.М. "Комп’ютерна графіки та мо-делювання":Навчальний посібник. - Харків: ХДУХТ, 2008. - 144с.

 

 

Потапов В.О.,Дьяков О.Г.Фізико-математичне моделювання процесів та методи обробки експериментальних даних: Навчальний посібник. – Харків: ХДУХТ, 2008. – 96 с.

 Погожих М.І.,Потапов В.О.,Цуркан М.М.Технологія сушіння харчової сировини:Навчальний посібник. – Харків: ХДУХТ, 2008. – 240 с.

 Потапов В.О. Моделювання технологічних процесів харчових виробництв// ХДУХТ, 2009 – 148 с.

 Сомов О.С., Семенюк Д.П«Ваговимірювальні системи в торгівлі»: Навчальний посібник. – Харків: ХДУХТ, 2010. – 270 с.

Черевко О.І., Новікова О.В., Потапов В.О.«Обладнання підприємств сфери торгівлі: Навчальний посібник. -Київ: Ліра, 2010. -648 с.

Потапов В.О.Поперечний А.М.Корнійчук В.Г.«Моделювання процесів і обладнання харчових виробництв»: Підручник. -Київ: Центр учбової літератури, 2012.-312
4Про кафедру
Сьогодення
Історія
Викладачі
Матеріально-технічна база
3Навчальний процес
Дисципліни
Графіки консультування ...
Консультації on-line
3Наукова діяльність
Науково-дослідна робота
Наукові гуртки
Підручники. Посібники
Навчальні ресурси
АБІТУРІЄНТАМ