Кафедра суспільних та гуманітарних дисциплін


Науково-методична робота кафедри здійснюється відповідно плану роботи кафедри та спрямована на вдосконалення комплексного методичного забезпечення навчально-виховного процесу, підвищення якості викладання, вдосконалення навчально-методичних комплексів дисциплін згідно положень кредитно-модульної системи оцінювання знань студентів.

Підручники

Малюк, Л.П., Варипаєв О.М. Сервісологія: підручник / Л.П. Малюк, О.М. Варипаєв. – Х.: ХДУХТ, 2011. – 258 с.

Монографії

  1. Зарубіжна колективна монографія (Чехія, Оломоуцький університет) Slovo v cultuře a cultuřa v slove: Kolektivní monografie / A. Arkhangelska, S. Rudenko, Males L., Popovsky A. ets. - Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ‒ 362 p. 
  2. Зарубіжна колективна монографія (Чехія, Оломоуцький університет) Lingvokulturologický a lingvoekologický přístup ke studiu jednotek jazyka a řeči: [Monografie] / A. Arkhangelska, T. Arkhangelska, I. Mileva, S. Rudenko, O. Tishchenko, T. Shutkovski. - Olomouc – Ostroh: The publishing house of the National University of Ostrog Academy, 2013. ‒ 284 р.
  3. Українська суспільно-політична думка у контексті розвитку світової цивілізації (ХІV – початок ХХІ століття): монографія / А.С. Міносян [та ін.]. – Х. : ХДУХТ, 2013. – 126 с.

  4. Руденко С.М. Специфіка термінотворення в українській підмові ресторанного господарства : монографія. - Х.: ХДУХТ, 2012. - 192 с.

  5. Історико-культурні традиції Слобожанщини ХVІІ – ХХІ ст. [Текст] : монографія / А.С. Міносян [та ін.]. – Х. : ХДУХТ, 2010. – 175 с.

  6. Петренко Н.В., Золотухіна С.Т. Культурно-освітня спадщинв вчених Слобожанщини другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст. (історико-педагогічний аспект) : монографія. – Х.: ХДУХТ, 2010 р. – 182 с.
  7. Українська термінографія: історія, теорія, практика: монографія / О.А.Покровська, Л.Я.Сапожнікова, С.М.Руденко. Х.: ХДУХТ, 2015. - 134 с.

  8. Лексичні та синтаксичні особливості наукового стилю української мови: монографія / О.А.Покровська, Л.Я.Сапожнікова, С.М.Руденко, М.В.Арделян. -  Х.: ХДУХТ, 2013. - 195 с. 

Навчальні посібники

Українська для іноземців : навч.-метод. посібник / С. М. Руденко, Л.Я.Сапожнікова, А.О.Борисова, М.В.Арделян – Х. : ХДУХТ, 2015. – 258 с.

 Психологія з основами соціології : навч.-метод. посібник для самостійної роботи студентів / О.В.Головко, Н.В.Петренко, Н.О. Лисак. – Х.: ХДУХТ, 2014. – 116 с.

Петренко Н.В., Головко О.В., Лисак Н.О. Соціологія. Методичні вказівки та завдання для самостійного вивчення дисципліни зі змістовими модулями. – Х.: ХДУХТ, 2014. – 67 с.

Міносян, А. С. Історія світових цивілізацій: навчальний посібник / А. С.Міносян, І. П. Коршунова, В. В. Смирнов. – Х. : ХДУХТ, 2011. – 184 с.

Петренко Н.В Психологія та педагогіка: навч. посібник. -- Х.:ДУХТ, 2011. – 225 с.

Головко, О. В. Історія української культури : навч. посібник / О. В. Головко, І. П. Коршунова. – Х : ХДУХТ, 2011. – 52 с.

Міносян А.С., Коршунова І.П. Історія української культури: навч.посібник /А.С.Міносян, Коршунова І.П. – Харків: ХДУХТ, 2010. – 216 с.

Українська мова для іноземних студентів І-ІV курсів.: навч.посібник / Арделян М.В., Руденко С.М., Сапожнікова Л.Я., Борисова А.О. - Х.: ХДУХТ, 2010. - 322 с.