Керівні органи

Керівництво

 

РЕКТОР

ЧЕРЕВКО Олександр Іванович

доктор технічних наук, професор

Заслужений діяч науки і техніки України,
академік Української академії наук, академік Інженерної академії України, академік міжнародної академії холоду, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНУ з "Технологій харчової, легкої та хімічної промисловості", член секції агропромислового комплексу Комітету державних премій України в галузі науки і техніки.

Заступник голови Ради ректорів закладів вищої освіти Харківського регіону, член президії науково-технічної ради Північно-Східного наукового центру НАНУ і МОН України та голова секції "Харчової та переробної промисловості" цієї ради, член обласної науково-координаційної ради ХОДА, член відділення "Аграрної економіки і продовольства" НААН України, голова редколегії 2-х збірників наукових праць, член редколегії 4-х фахових журналів, член Національної спілки журналістів України, Голова вченої ради ХДУХТ, Голова приймальної комісії ХДУХТ.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, кавалер ордена "За заслуги" ІІІ та ІІ ступенів. Нагороджений нагрудними знаками МОН України "Петро Могила" і "Відмінник освіти України" та Міністерством економіки - нагрудним знаком "За сумлінну працю" ІІ ступеня.

У 2019 році присвоєно звання "Почесний громадянин міста Харкова". 

     
 

ПЕРШИЙ ПРОРЕКТОР

ЯНЧЕВА Ліана Миколаївна

кандидат економічних наук, професор

Заслужений працівник освіти України, заступник голови Вченої ради ХДУХТ, заступник голови приймальної комісії ХДУХТ.

Нагороджена орденом "Княгиня Ольга" ІІІ ступеня та нагрудним знаком Мінистерства освіти і науки України "Петро Могила", грамотами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Харківської обласної державної адміністрації.

     
 

ПРОРЕКТОР З НАУКОВОЇ РОБОТИ

МИХАЙЛОВ Валерій Михайлович

доктор технічних наук, професор

Заслужений діяч науки і техніки України,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
провідний вчений відділення аграрної економіки і продовольства Національної академії аграрних наук України,
член Президії ради проректорів з наукової роботи та директорів наукових установ МОН України,
заступник голови секції «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології» Наукової ради МОН України,
голова спеціалізованої Вченої ради Д 64.088.01,
заступник голови секції «Продовольча безпека» обласної науково-координаційної ради..

Ректорат

Склад ректорату:

ЧЕРЕВКО
Олександр Іванович
д.т.н., проф., ректор ХДУХТ
ЯНЧЕВА
Ліана Миколаївна
к.е.н., проф., перший проректор ХДУХТ
МИХАЙЛОВ
Валерій Михайлович
д.т.н., проф., проректор з наукової роботи
ФОЩАН
Андрій Леонтійович
к.т.н., доц., проректор з міжнародної роботи
АВРАМЕНКО
Микола Федорович
нач. штабу цивільної оборони
АНДРОСОВА
Тетяна Василівна
к.е.н, проф., директор Навчально-наукового інституту економіки та фінансів
БАКУМЕНКО
Лариса Григорівна
к.с.-к.н., директор наукової бібліотеки
БАХТОЯРОВ
Віталій Петрович
проректор з адміністративно-господарської роботи
БУБЕНЕЦЬ
Ірина Георгіївна
начальник відділу кадрів
ГАЙДАР
Людмила Михайлівна
головний бухгалтер

ГОРОШАНСЬКА Олена Олександрівна

 заступник головного бухгалтера (керівник планово-фінансового відділу)
ГОЛОВКО
Микола Павлович
д.т.н., проф., проф. кафедри товарознавства та експертизи
ГРИНЧЕНКО
Ольга Олексіївна
д.т.н., проф., зав. кафедри харчових технологій в ресторанній індустрії
ГРОСУЛ
Вікторія Анатоліївна
д.е.н., проф., зав. кафедри економіки та управління
ДАВИДОВА
Оксана Юріївна
д.е.н., проф., декан факультету менеджменту
ДЕЙНИЧЕНКО
Григорій Вікторович
д.т.н., проф., зав. кафедри процесів та устаткування підприємств харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва
ДУБ
Володимир Васильович
к.т.н., доц., голова первинної профспілкової організації університету
ДУБІНІНА
Антоніна Анатоліївна
д.т.н., проф., зав. кафедри товарознавства та експертизи
ЄВЛАШ
Вікторія Владленівна
д.т.н., проф., зав. кафедри хімії, мікробіології та гігієни харчування
ЄСІНОВА
Ніна Ігорівна
к.т.н., проф., проректор з виховної роботи
ЖДАНОВИЧ
Олена Миколаївна
керівник видавничого відділу
ІЩУК
Любов Михайлівна
провідний юрисконсульт
КАШПЕРСЬКА
Анастасія Іванівна
начальник відділу моніторингу якості освіти
КОЛЕСНИК
Аліна Олексіївна
к.т.н., доц., в.о. зав. кафедри іноземних мов
КУХАРЬОНОК
Ольга Костянтинівна
доц., начальник НН ЦНІТ
ЛЕБЕДИНЕЦЬ
Ігор Володимирович
к.т.н., доц., голова первинної профспілкової організації студентів, аспірантів та докторантів, зав. гуртожитком №2
МІНОСЯН
Андрій Сергійович
к.іст.н., проф., зав. кафедри соціальних, гуманітарних та правових дисциплін
НЕСТЕРЕНКО
Оксана Олександрівна
д.е.н., проф., зав. кафедри фінансів та обліку
НЕЧЕПУРЕНКО
Лариса Володимирівна
зав. канцелярією
ОДАРЧЕНКО
Дмитро Миколайович
д.т.н., проф., проф. кафедри товарознавства та експертизи
ОДАРЧЕНКО
Микола Семенович
к.т.н., проф., проф. кафедри товарознавства та експертизи
ПОГАРСЬКА
Вікторія Вадимівна
д.т.н., проф., зав. кафедри харчових технологій продуктів із плодів, овочів і молока та інновацій в оздоровчому харчуванні
ПОГОЖИХ
Микола іванович
д.т.н., проф., проф. кафедри енергетичного машинобудування, інженерних та фізико-математичних дисциплін
ПОЛУПАН Валентин Вадимович к.т.н., доц., вчений секретар
ПОПОВА
Анастасія В'ячеславівна
керівник навчального відділу
ПОТАПОВ Володимир Олексійович д.т.н., проф., зав. кафедри енергетичного машинобудування, інженерних та фізико-математичних дисциплін
РАДЧЕНКО
Анна Едуардівна
к.т.н., доц., керівник центру міжнародної освіти та співробітництва
САВИЦЬКА
Наталія Леонідівна
д.е.н., проф., зав. кафедри маркетингу і комерційної діяльності
САМОХВАЛОВА
Ольга Володимирівна
к.т.н., проф., зав. кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів
СЕРІК
Максим Леонідович
к.т.н., доц., директор Навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу
ТЕРЕШКІН
Олег Георгійович
д.т.н., проф., зав. кафедри готельного, ресторанного бізнесу та туризму
УШАКОВА
Наталія Григорівна
к.е.н., проф., зав. кафедри міжнародної економіки та економічної теорії
ФРОЛОВА
Валентина Степанівна
зав. гуртожитком № 1
ЯНЧЕВА
Марина Олександрівна
д.т.н., проф., зав. кафедри технології м’яса
ЯЦУН
Леонід Миколайович
д.е.н., проф., зав. кафедри менеджменту

Вчена рада

Рішення вченої ради

2021 рік

2020 рік

2019 рік

2018 рік

2017 рік

2016 рік

2015 рік

Склад вченої ради

ЧЕРЕВКО
Олександр Іванович
д.т.н., проф., ректор ХДУХТ,
голова вченої ради
ЯНЧЕВА
Ліана Миколаївна
к.е.н., проф., перший проректор ХДУХТ,
заступник голови вченої ради
ПОЛУПАН
Валентин Вадимович
к.т.н., доц., вчений секретар
МИХАЙЛОВ
Валерій Михайлович
д.т.н., проф., проректор з наукової роботи
ФОЩАН
Андрій Леонтійович
к.т.н., доц., проректор з міжнародної роботи
АНДРОСОВА
Тетяна Василівна
к.е.н., проф., директор Навчально-наукового інституту економіки та фінансів
БАКУМЕНКО
Лариса Григорівна
к.с.-к.н., директор наукової бібліотеки
БАХТОЯРОВ
Віталій Петрович
проректор з адміністративно-господарської роботи
БУБЕНЕЦЬ
Ірина Георгіївна
начальник відділу кадрів
ГАЙДАР
Людмила Михайлівна
головний бухгалтер
ГОРОШАНСЬКА Олена Олександрівна заступник головного бухгалтера (керівник планово-фінансового відділу)
ГОЛОВКО
Микола Павлович
д.т.н., проф., проф. кафедри товарознавства та експертизи
ГРИНЧЕНКО
Ольга Олексіївна
д.т.н., проф., зав. кафедри харчових технологій в ресторанній індустрії
ГРОСУЛ
Вікторія Анатоліївна
д.е.н., проф., зав. кафедри економіки та управління
ДАВИДОВА
Оксана Юріївна
д.е.н., проф., декан факультету менеджменту
ДЕЙНИЧЕНКО
Григорій Вікторович
д.т.н., проф., зав. кафедри процесів та устаткування підприємств харчової та готельно-ресторанної індустрії ім. М.І. Беляєва
ДУБ
Володимир Васильович
к.т.н., доц., голова первинної профспілкової організації університету
ДУБІНІНА
Антоніна Анатоліївна
д.т.н., проф., зав. кафедри товарознавства та експертизи
ЄВЛАШ
Вікторія Владленівна
д.т.н., проф., зав. кафедри хімії, мікробіології та гігієни харчування
ЄСІНОВА
Ніна Ігорівна
к.т.н., проф., проректор з виховної роботи
КОЛЕСНИК
Аліна Олексіївна
к.т.н., доц., в.о. зав. кафедри іноземних мов
КУХАРЬОНОК
Ольга Костянтинівна
доц., начальник НН ЦНІТ
ЛЕБЕДИНЕЦЬ
Ігор Володимирович
к.т.н., доц., голова первинної профспілкової організації студентів, аспірантів та докторантів, зав. гуртожитком №2
МІНОСЯН
Андрій Сергійович
к.іст.н., проф., зав. кафедри соціальних, гуманітарних та правових дисциплін
НЕСТЕРЕНКО
Оксана Олександрівна
д.е.н., проф., зав. кафедри фінансів та обліку
ОДАРЧЕНКО
Дмитро Миколайович
д.т.н., проф., проф. кафедри товарознавства та експертизи
ОДАРЧЕНКО
Микола Семенович
к.т.н., проф., проф. кафедри товарознаства та експертизи
ПЕТРЕНКО
Наталія Володимирівна
к.пед.н., доц., зав. аспірантурою та докторантурою
ПОГАРСЬКА
Вікторія Вадимівна
д.т.н., проф., зав. кафедри харчових технологій продуктів із плодів, овочів і молока та інновацій в оздоровчому харчуванні
ПОГОЖИХ
Микола Іванович
д.т.н., проф., проф. кафедри енергетичного машинобудування, інженерних та фізико-математичних дисциплін
ПОПОВА
Анастасія В'ячеславівна
керівник навчального відділу
ПОТАПОВ
Володимир Олексійович
д.т.н., проф., зав. кафедри енергетичного машинобудування, інженерних та фізико-математичних дисциплін

РАДЧЕНКО Анна Едуардівна

к.т.н., доцент, керівник центру міжнародної освіти та співробітництва
САВИЦЬКА
Наталія Леонідівна
д.е.н., проф., зав. кафедри маркетингу і комерційної діяльності
САМОХВАЛОВА
Ольга Володимирівна
к.т.н., проф., зав. кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів
СЕРІК
Максим Леонідович
к.т.н., доц., директор Навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу
ТЕРЕШКІН
Олег Георгійовича
д.т.н., проф., зав. кафедри готельного, ресторанного бізнесу та туризму
УШАКОВА
Наталія Григорівна
к.е.н., проф., зав. кафедри міжнародної економіки та економічної теорії
ЯНЧЕВА
Марина Олександрівна
д.т.н., проф., зав. кафедри технології м’яса
ЯЦУН
Леонід Миколайович
д.е.н., проф., зав. кафедри менеджменту
ЧМІЛЬ
Ганна Леонідівна
докторант
Ачкасов Л.О. голова студентського самоврядування
Михайлова А.В.
студентка Навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу
Алейнікова В.В.
студентка Навчально-наукового інституту економіки та фінансів
Декадіна В.В.
студентка Навчально-наукового інституту економіки та фінансів
Чаплигіна А.О. студентка факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю
Родіонова Д.О. студентка факультету менеджменту