Структура Університету

Структура університету, статус і функції його структурних підрозділів визначаються статутом університету та положеннями про відповідні структурні підрозділи. Структурні підрозділи утворюються рішенням вченої ради університету.

 

Основні підрозділи

Навчально-науковий інститут харчових технологій та бізнесу
Кафедра харчових технологій в ресторанній індустрії
Кафедра технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів
Кафедра харчових технологій продуктів з плодів, овочів і молока та інновацій в оздоровчому харчуванні
Кафедра технології м'яса
Кафедра процесів та устаткування харчової та готельно-ресторанної індустрії ім. М.І. Беляєва
Кафедра енергетичного машинобудування, інженерних та фізико-математичних дисциплін
Кафедра хімії, мікробіології та гігієни харчування
Навчально-науковий інститут економіки та фінансів
Кафедра фінансів та обліку
Кафедра міжнародної економіки та економічної теорії
Кафедра маркетингу і комерційної діяльності
Кафедра економіки та управління
Кафедра іноземних мов
Факультет менеджменту
Кафедра менеджменту
Кафедра готельного, ресторанного бізнесу та туризму
Кафедра соціальних, гуманітарних та правових дисциплін
Факультет управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю
Кафедра товарознавства та експертизи товарів
Кафедра товарознавства в митній справі
Кафедра товарознавства, торгівлі та управління якістю товарів
Відділ докторантури та аспірантури