Історична довідка 

Історична довідка

 

  1893 – Харківське Вище Комерційне училище ім. імператора Олександра ІІІ
  1916 – Харківський комерційний інститут
  1929 – Харківський інститут радянської торгівлі
  1959 – Харківський вечірньо-заочний факультет Донецького інституту радянської торгівлі  

  1967 – Харківський інститут громадського харчування
  1994 – Харківська державна академія технології та організації харчування
  2002 – Харківський державний університет харчування та торгівлі

 

Харківський державний університет харчування та торгівлі – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації новітнього типу і разом з тим університет, який має славетні історичні традиції.

 

Історія нашого університету є предметом гордості всіх, хто в ньому працює і навчається, даниною глибокої подяки всім, хто збагачував його славу і честь, створював традиції і закладав фундамент на майбутнє.

Університет веде свою передісторію з 1893 року від Вищого Комерційного училища імені імператора Олександра III, яке мало декілька підвідділів (факультетів): економіко-комерційний, банківсько-страховий, підвідділ місцевого господарства, промисловий відділ. У 1916 році училище було трансформовано у Харківський комерційний інститут.

Продовженням славетних традицій комерційної освіти Слобожанщини стало відкриття в 1929 році Харківського інституту радянської торгівлі, який здійснював підготовку фахівців вищої кваліфікації для системи торгівлі та підриємств харчування.

Велика Вітчизняна війна обумовила тимчасове припинення діяльності інституту. Після війни у Харкові продовжив роботу інститут радянської торгівлі, який у 1959 р. було переведено до Донецька, а в Харкові залишився вечірньо-заочний факультет тепер вже Донецького інституту радянської торгівлі.

 

Новітня історія починає свій відлік з 1 липня 1967 року, коли на базі зазначеного факультету Наказом Міністерства торгівлі УРСР від 29 квітня 1967 року за № 125 згідно з Постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 7 березня 1967 року за № 198 та Постанови ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР від 7 квітня 1967 року за № 223 створено Харківський інститут громадського харчування.
Йому було передано майно факультету та контингент студентів вечірнього та заочного відділень, які навчалися на факультеті станом на 1 липня.

Інститут здійснював підготовку фахівців за спеціальностями: 1011 – Технологія та організація громадського харчування; 1729 – Економіка торгівлі; 1737 – Бухгалтерський облік; 1732 – Товарознавство та організація торгівлі промисловими товарами; 1733 – Товарознавство та організація торгівлі продовольчими товарами.

Від початку організації інститут був підпорядкований Міністерству торгівлі УРСР, яке за Постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1992 року за № 234 було трансформовано у Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків та торгівлі України.

Постановою Кабінету Міністрів України за № 719 від 25 грудня 1992 року Харківський інститут громадського харчування підпорядковано Міністерству освіти України, а Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 1994 року надано новий статус – Харківська державна академія технології та організації харчування (ХДАТОХ). Форма власності – державна.

До 35-річчя діяльності вузу Постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року № 577-р ХДАТОХ надано новий статус – Харківський державний університет харчування та торгівлі (ХДУХТ).

За роки свого існування Харківський державний університет харчування та торгівлі зберіг і примножив головне – галузеву спрямованість, високу якість підготовки фахівців, науково-методичну базу, висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, науковий потенціал.

Ректори

Безсумнівним надбанням Харківського інституту громадського харчування, а потім академії та університету є люди, які стояли у витоків створення, формували його потенціал, закладали політику розвитку, що стало в подальшому традиціями нашого навчального закладу.

 

Першим ректором Харківського інституту громадського харчування з 1967 по 1988 рік був БЕРЕЖНИЙ Іван Григорович.
Колишній фронтовик, відзначений орденами та медалями, закінчив у 1949 році Харківський інститут радянської торгівлі, пройшов шлях від інспектора до директора райхарчоторгу та начальника управління торгівлі Харківського міськвиконкому, потім ректора першого та єдиного в СРСР інституту громадського харчування. Як професіонал з досвідом організатора та вихователя вклав багато зусиль у формування й розвиток інституту.
У 1982 р. І.Г. Бережному було присвоєно почесне звання заслуженого працівника вищої школи Української РСР.
З 1988 по 1991 рік Харківський інститут громадського харчування очолював БЕЛЯЄВ Михайло Іванович – провідний вчений в галузі обладнання, технології та організації громадського харчування, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент ВАСГНІЛ. Він почав свою трудову діяльність безпосередньо в підприємствах громадського харчування міста Бєлгорода. Після захисту дисертації все своє життя присвятив науково-педагогічній діяльності в Харківському інституті громадського харчування, де пройшов шлях від викладача до ректора інституту.
ЧЕРЕВКО Олександр Іванович – ректор з 16 грудня 1991 року, завідувач кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв з 1990 по 2015 роки. Закінчив Харківський інститут громадського харчування в 1974 році за спеціальністю "Технологія і організація громадського харчування".
Науковий ступінь та вчене звання – доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор філософії з технічних наук, академік Української академії наук, Інженерної Академії України та Міжнародної академії холоду.

 

Музей історії ХДУХТ

Музей історії ХДУХТ