Вчена рада

 

ЧЕРЕВКО
Олександр Іванович
д.т.н., проф., ректор ХДУХТ,
голова Вченої ради
ЯНЧЕВА
Ліана Миколаївна
к.е.н, проф., перший проректор ХДУХТ,
заступник голови Вченої ради
МИХАЙЛОВ
Валерій Михайлович
д.т.н., проф., проректор з наукової роботи
ФОЩАН
Андрій Леонтійович
к.т.н., доц., проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків
АНДРОСОВА
Тетяна Василівна
к.е.н, проф., декан економічного факультету
БАБКІНА
Ірина Володимирівна
к.т.н., проф., зав. кафедрою процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв
БАКУМЕНКО
Лариса Григорівна
к.с.-к.н., директор наукової бібліотеки
БАХТОЯРОВ
Віталій Петрович
проректор з адміністративно-господарської роботи
БЕЗПАЛОВА
Тетяна Анатоліївна
заступник головного бухгалтера (керівник планово-фінансового відділу)
БОРИСОВА
Аліна Олексіївна
к.псих.н., доц., зав. кафедрою іноземних мов
БОЧУЛЯ
Тетяна Володимирівна
д.е.н., проф., зав. каф. бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування
ГАЙДАР
Людмила Михайлівна
головний бухгалтер
ГОЛОВКО
Микола Павлович
д.т.н., проф., зав. кафедрою товарознавства в митній справі
ГРИНЧЕНКО
Ольга Олексіївна
д.т.н., проф., зав. кафедрою технології харчування
ГРІНЬКО
Алла Павлівна
д.е.н., проф., декан факультету менеджменту
ГРОСУЛ
Вікторія Анатоліївна
д.е.н., проф., зав. кафедрою економіки та управління
ДАВИДОВА
Оксана Юріївна
к.т.н., доц., вчений секретар
ДЕЙНИЧЕНКО
Григорій Вікторович
д.т.н., проф., зав. кафедрою устаткування підприємств харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва
ДУБ
Володимир Васильович
к.т.н., доц., голова профспілкового комітету співробітників
ДУБІНІНА
Антоніна Анатоліївна
д.т.н., проф., зав. кафедрою товарознавства та експертизи товарів
ЄВЛАШ
Вікторія Владленівна
д.т.н., проф., зав. кафедрою хімії, мікробіології та гігієни харчування
ЄСІНОВА
Ніна Ігорівна
к.е.н., проф., проректор з гуманітарно-виховної роботи
КРУТОВА
Анжеліка Сергіївна
д.е.н., проф., зав. кафедрою фінансів, аналізута страхування
КОТ
Олена Володимирівна
к.е.н., доц., зав. кафедрою міжнародної економіки
КУХАРЬОНОК
Ольга Костянтинівна
доц., начальник НН ЦНІТ
МІНОСЯН
Андрій Сергійович
к.іст.н., доц., зав. кафедрою суспільних та гуманітарних дисциплін
ОДАРЧЕНКО
Андрій Миколайович
д.т.н., проф., декан факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю
ОДАРЧЕНКО
Микола Семенович
к.т.н., проф., зав. кафедрою товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки
ПАВЛЮК
Ірина Іллівна
помічник ректора з кадрової роботи
ПОГАРСЬКА
Вікторія Вадимівна
д.т.н., проф., зав. кафедрою технологій переробки плодів, овочів і молока
ПІЧУГІНА
Тетяна Сергіївна
д.е.н., проф., зав. кафедрою менеджменту організацій
ПОГОЖИХ
Микола іванович
д.т.н., проф., зав. кафедрою фізико-математичних та інженерно-технічних дисциплін
ПОПОВА
Анастасія В'ячеславівна
керівник навчального відділу
ПОТАПОВ
Володимир Олексійович
д.т.н., проф., зав. кафедрою підготовки та перепідготовки фахівців для холодильної та торговельної галузей
САВИЦЬКА
Наталія Леонідівна
д.е.н., проф., зав. кафедрою маркетингу та комерційної діяльності
САМОХВАЛОВА
Ольга Володимирівна
к.т.н., проф., зав. кафедрою технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів
СВІТЛИЧНА
Юлія Олександрівна
к.е.н., професор університету
СЕРІК
Максим Леонідович
к.т.н., доц., директор навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу
СПІЦИН
Віталій Володимирович
к.пед.н., доц., зав. кафедрою фізичного виховання та спорту
ТЕРЕШКІН
Олег Георгійовича
д.т.н, проф., зав. кафедрою готельного та ресторанного бізнесу
УШАКОВА
Наталія Григорівна
к.е.н., проф., зав. кафедрою економічної теорії та права
ЧОРНА
Марина Віталіївна
д.е.н., проф., зав. кафедрою економіки підприємств харчування та торгівлі
ЯНЧЕВА
Марина Олександрівна
д.т.н., проф., зав. кафедрою технології м’яса
ЯНЧЕВ
Андрій Володимирович
д.е.н., проф., декан обліково-фінансового факультету
ЯЦУН
Леонід Миколайович
д.е.н., проф., зав. кафедрою менеджменту ЗЕД та туризму
ЖЕГУС
Олена Володимирівна
докторант
Коломоєць А.А.
студентка факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю
Кузнецов В.М.
студент навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу
Інютіна Я.А. студентка навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу
Остроушко С.В.
голова студентського самоврядування
Григорьева А.Ю.
студентка факультету менеджменту
Декадіна В.В.
студентка економічного факультету
Івченко Ю.С.
студентка обліково-фінансового факультету