Студентське самоврядування

sp2020

 

В університеті за підтримки керівництва успішно розвивається система студентського самоврядування. 

Велику роль в надбанні студентами  досвіду самоорганізації та позитивних дій в соціальному оточенні  відіграє студентський парламент і студентська рада, яка обирається самими студентами (студентські ради є на кожному факультеті і в гуртожитках). Залежно від бажання, уміння, здібностей кожен студент, член парламенту університету або  член ради факультету  і гуртожитку,  вибирає собі напрямок, яким керує протягом року. 

 Студентське самоврядування розвивається за такими напрямками:

 • Залучення студентської молоді з активною життєвою позицією в діяльність органу Студентського самоврядування ХДУХТ.
 • Розвиток форм та напрямів діяльності Студентського самоврядування ХДУХТ.
 • Підвищення ефективності соціального партнерства органу студентського самоврядування з адміністрацією університету.
 • Розширення форм співпраці з іншими органами студентського самоврядування та суспільними організаціями.

Захищаючи та підтримуючи бажання та ініціативи студентства, студентське самоврядування ХДУХТ сприяє організації трудової діяльності студентів у виробничих і комерційних структурах, організації дозвілля та побуту студентів, співпраці зі студентами інших навчальних закладів та молодіжними організаціями, популяризації нашого університету серед студентства України та світу, розвитку міжнародних зв'язків та інтернаціональної дружби, як в університеті так і за його межами .

Стати частиною активної молоді ХДУХТ може кожен, кожен хто переймається суспільними проблемами, хто хоче, щоб студентські роки стали найяскравішими в його житті.


 

Структура СП

Голова студентського самоврядування

 ТУРБІН Андрій, студ. гр. ТМ-67

Заступник голови

ПЕТРЕНКО Максим, студ. гр. ПМ-17

Обов’язки секретаря Ради студентського самоврядування:

 • виконання наказів і розпоряджень адміністрації університету, Студентського парламенту ХДУХТ;
 • організація і підготовка проведення засідань Ради студентського самоврядування;
 • повідомлення членів Ради студентського самоврядування про засідання Ради студентського самоврядування;
 • участь у вирішенні питань, що постають на засіданнях Ради студентського самоврядування;
 • ведення протоколу засідання Ради студентського самоврядування і надання його Голові Ради студентського самоврядування.

Секретар

 

ІЛЬЧЕНКО Тетяна, студ. гр. ТХ-17

Адміністративний сектор

РОДІОНОВА Дар'я, студ. гр. ГРС-48

Обов’язки сектору:

 • виконання наказів і розпоряджень адміністрації університету,  Судентського парламенту ХДУХТ;
 • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів освіт та молодіжними організаціями в сфері проведення навчальних та навчально-розважальних заходів;
 • співпраця з деканатами та повідомлення адміністрації факультетів про проведення рейдів, різноманітних клубів;
 • організація і контроль за роботою гуртків та клубів університету;
 • надання голові Ради студентського самоврядування звітів роботи навчального сектору/

Сектор організації розвиваючої і інтелектуальної діяльності

СИДОРЕНКО Олена, студ. гр. МО-16

Соціально-побутовий сектор

ДЕКАНЕНКО Дар'я, студ. гр. ТХК-46

МАСЛЕНИЦЯ Олексій, студ. гр. Ф-27

 
Обов’язки  сектору:

 • виконання наказів і розпоряджень адміністрації університету,  Студентського парламенту ХДУХТ;
 • створення сприятливих умов для реалізації соціальних прав студентів;
 • реалізація програм соціального становлення та соціальної підтримки студентів;
 • сприяти організації належного побуту, відпочинку і дозвілля студентів;
 • систематичне виявлення й вирішення студентських проблем;
 • співпраця з деканатами та повідомлення адміністрації факультетів про проведення акцій, зборів тощо;
 • проведення рейдів по перевірці житлових умов студентів ХДУХТ у гуртожитках Університету;
 • надання Проректору з виховної роботи та  голові Ради студентського самоврядування звітів роботи соціально-побутового сектору.

Спортивно-оздоровчий сектор

ТРОЦКО Григорій, студ. гр. ХТ-29

Обов’язки сектору:

 • виконання наказів і розпоряджень адміністрації університету,  Студентського парламенту ХДУХТ;
 • організація і проведення спортивних, оздоровчих та виховних масових заходів університету;
 • організація і контроль за роботою спортивних секцій та гуртків університету;
 • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів освіти та молодіжними організаціями у проведенні спортивних, оздоровчих та виховних масових заходів;
 • співпраця з деканатами та повідомлення адміністрації факультетів про проведення спотивних змагань, конкурсів тощо;
 • надання  Проректору з виховної роботи та голові Ради студентського самоврядування звітів роботи спортивно-оздоровчого  сектору.

Науковий сектор

СЕМЕНОВ Артем, студ. гр. Е-27

РЕЗНИК Мар'яна, студ. гр. Е-26

Обов’язки сектору:

 • виконання наказів і розпоряджень адміністрації університету,  Студентського парламенту ХДУХТ;
 • організація і проведення наукових конференцій, круглих столів, запрошення провідних спеціалістів відповідної галузі та допомога в організації зустрічей з ними;
 • організація наукового співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів освіти та молодіжними організаціями;
 • співпраця з деканатами та повідомлення адміністрації факультетів про проведення круглих столів, конференцій тощо;
 • надання Проректору з виховної роботи та  голові Ради студентського самоврядування звітів роботи наукового сектору.

 

Центр дозвілля

ФАТЮШИНА Анна, студ. гр. МЕВ-18
АЛЕЙНІКОВА Валерія, студ. гр. Ф-28
ВАСИЛЬЄВ Ілля, студ. гр. ТХ-15м

Обов’язки центру дозвілля:

 • виконання наказів і розпоряджень адміністрації університету,  Студентського парламенту ХДУХТ;
 • організація і проведення культурно-масових заходів університету;
 • організація і контроль за роботою гуртків художньої самодіяльності університету;
 • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів освіти та молодіжними організаціями в сфері проведення культурно-масових та розважальних заходів;
 • співпраця з деканатами та повідомлення адміністрації факультетів про проведення заходів центру дозвілля тощо;
 • надання Проректору з виховної роботи та голові Ради студентського самоврядування звітів роботи центру дозвілля.

Медіа-центр "Фокус"

СТАРЧЕНКО Анастасія, студ. гр. ХТ-19
ЛИСЕНКО Анастасія,
студ. гр. ГРС-49
АЧКАСОВ Лев, студ. гр. МЕВ-19

Прес-центр

СИДОРЕНКО Олена, студ. гр. МО-16
ЛИСАК Єлизавета,
студ. гр. ПТ-18 (Соціальні мережі)

Обов’язки прес-центру:  

 • виконання наказів і розпоряджень адміністрації університету,  Студентського парламенту ХДУХТ;
 • організація і проведення серед студентів соціологічних досліджень;
 • проведення студентів та викладачів опитування та анкетування;
 • проведення засобів секторів зв’язків з громадськістю факультетів для координації роботи та обміну інформації;
 • співпраця з деканатами та повідомлення адміністрації факультетів про проведення анкетувань, опитувань тощо;
 • налагодження зв’язків з засобами масової інформації на рівні міста, області, держави;
 • надання студентській газеті ХДУХТ статті про роботу парламенту та  студентського самоврядування в цілому;
 • надання Проректору з виховної роботи та голові Ради студентського самоврядування звіт про роботу сектора пресс-центру.


СР інституту, факультетів

 • Навчально-науковий інститут харчових технологій та бізнесу
  Гладкова Олена , студ. гр. ХТ-18

 • Факультет управління торговельною та митною діяльністю
  Чаплигіна Анна, студ. гр. ПТ-18

 • Обліково-фінанасовий факультет
  Алецнікова Валерія, студ. гр. Ф-28

 • Економічний факультет
  Резник Мар'яна, студ. гр. Е-26

 • Факультет менеджменту
  Сидоренко Олена, студ. гр. МО-16

Клуби за інтересами

 • Колектив народного танцю "Дружба"
  Керівник: Бурейко Єлизавета

 • Колектив сучасних танців "Sparkles"
  Керівник: Алейнікова Валерія

 • Колектив бальных танців "Прованс"
  Керівник: Бурейко Єлизавета

 • Вокально-інструментальний ансамбль"Фарт.Ух Бенд"
  Керівник: Васильєв Ілля

 • Клуб інтернаціональної дружби "Глобус"
  Куратор: Семенов Артем

 • Редакція студентської газети
  Куратор: Лисак Єлизавета

 • Медіа- центр "Фокус"
  Куратор: Сіденко Валентина

 

Волонтерський центр "Щедре серце"

Мета волонтерського центру полягає у створенні умов залучення  студентів до Всесвітнього добровольчого  руху, а також активізації та розвитку волонтерського руху в університеті.

Напрями діяльності волонтерського центру формуються відповідно до цілями і завданнями, визначеними Положенням та планом роботи.

Основні напрями діяльності волонтерського руху:

 • допомога підшефному Сахновщинському навчально-реабілітаційному центру (збір одягу, іграшок, книг та ігор для вихованців, а також купівля необхідного на зібрані кошти);
 • співпраця з волонтерськими організаціями Харкова в наданні допомоги учасникам зони АТО, їх сім'ям, а також переселенцям з Донецької та Луганської областей;
 • екологічні та соціальні проекти ("Серце до серця", "Зробимо Україну чистою" і т.д.);
 • участь в організації та проведенні заходів, спрямованих на вирішення соціально значимих проблем молоді;
 • інформування населення, в тому числі через засоби масової інформації про діяльність волонтерського руху;
 • пропаганда здорового способу життя серед студентів;
 • співпраця з соціальними центрами та службами з питань організації та проведення соціально-значимих заходів;
 • залучення нових однодумців до участі у волонтерській діяльності.

Керівники центру: Кириленко Марина, студ. гр. Б-15, Бреус Світлана, студ. гр. ХТ-18