Склад ректорату

ЧЕРЕВКО
Олександр Іванович
д.т.н., проф., ректор ХДУХТ
ЯНЧЕВА
Ліана Миколаївна
к.е.н, проф., перший проректор ХДУХТ
МИХАЙЛОВ
Валерій Михайлович
д.т.н., проф., проректор з наукової роботи
ФОЩАН
Андрій Леонтійович
к.т.н., доц., проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків
АВРАМЕНКО
Микола Федорович
нач. штабу цивільної оборони
АКОПЯН
Наіра Аршаківна
зав. канцелярією
АЛЬОШИН
Олександр Валентинович
зав. гуртожитком № 2
АНДРОСОВА
Тетяна Василівна
к.е.н, проф., декан економічного факультету
АРТЕМЕНКО
Віктор Станіславович
к.т.н., доц., професор університету, директор Інституту післядипломної бізнес-освіти ХДУХТ
БАБКІНА
Ірина Володимирівна
к.т.н., доц. кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв
БАБКІНА
Ірина Володимирівна
к.т.н., проф., зав. кафедрою процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв
БАКУМЕНКО
Лариса Григорівна
к.с.-к.н., директор наукової бібліотеки
БЕЗПАЛОВА
Тетяна анатоліївна
заступник головного бухгалтера (керівник планово-фінансового відділу)
БОРИСОВА
Аліна Олексіївна
к.псих. н., доц., зав. кафедрою іноземних мов
БОЧУЛЯ
Тетяна Володимирівна
д.е.н., проф., зав. каф. бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування
ВЛАСЕНКО
Вікторія Юліївна
керівник відділу моніторингу якості освіти
ГАЙДАР
Людмила Михайлівна
головний бухгалтер
ГОЛОВКО
Микола Павлович
д.т.н., проф., зав. кафедрою товарознавства в митній справі
ГРЕБЕНЮК
Валерій Кирилович
проректор з адміністративно-господарської роботи
ГРИНЧЕНКО
Ольга Олексіївна
д.т.н., проф., зав. кафедрою технології харчування
ГРІНЬКО
Алла Павлівна
д.е.н., проф., декан факультету менеджменту
ГРОСУЛ
Вікторія Анатоліївна
д.е.н., проф., зав. кафедрою економіки та управління
ДАВИДОВА
Оксана Юріївна
к.т.н., доц. кафедри готельного і ресторанного бізнесу
ДЕЙНИЧЕНКО
Григорій Вікторович
д.т.н., проф., зав. кафедрою устаткування підприємств харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва
ДУБ
Володимир Васильович
к.т.н., доц., голова профспілкового комітету співробітників
ДУБІНІНА
Антоніна Анатоліївна
д.т.н., проф., зав. кафедрою товарознавства та експертизи товарів
ЄВЛАШ
Вікторія Владленівна
д.т.н., проф., зав. кафедрою хімії, мікробіології та гігієни харчування
ЄСІНОВА
Ніна Ігорівна
к.е.н., проф., проректор з гуманітарно-виховної роботи
ІЩУК
Любов Михайлівна
провідний юрисконсульт
КАРПЕНКО
Людмила Костянтинівна
к.т.н., доц., декан факультету обладнання та технічного сервісу
КОТ
Олена Володимирівна
к.е.н., доц., зав. кафедрою міжнародної економіки
КРУТОВА
Анжеліка Сергіївна
д.е.н., проф., зав. кафедрою фінансів, аналізута страхування
КУХАРЬОНОК
Ольга Костянтинівна
доц., начальник НН ЦНІТ
ЛЕБЕДИНЕЦЬ
Ігор Володимирович
к.т.н., доц., голова профспілкового комітету студентів
МІНОСЯН
Андрій Сергійович
к.іст.н., доц., зав. кафедрою суспільних та гуманітарних дисциплін
ОДАРЧЕНКО
Андрій Миколайович
д.т.н., проф., декан факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю
ОДАРЧЕНКО
Микола Семенович
к.т.н., проф., зав. кафедрою товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки
ПАВЛЮК
Ірина Іллівна
помічник ректора з кадрової роботи
ПОГАРСЬКА
Вікторія Вадимівна
д.т.н., проф., зав. кафедрою технологій переробки плодів, овочів і молока
ПІЧУГІНА
Тетяна Сергіївна
д.е.н., проф., зав. кафедрою менеджменту організацій
ПОГОЖИХ
Микола іванович
д.т.н., проф., зав. кафедрою фізико-математичних та інженерно-технічних дисциплін
ПОПОВА
Анастасія В'ячеславівна
керівник навчального відділу
ПОТАПОВ
Володимир Олексійович
д.т.н., проф., зав. кафедрою холодильної та торговельної техніки і прикладної механіки
РУДНЄВА
Олена Юріївна
завст. керівника навчального відділу
САВИЦЬКА
Наталія Леонідівна
д.е.н., проф., зав. кафедрою маркетингу та комерційної діяльності
САМОХВАЛОВА
Ольга Володимирівна
к.т.н., проф., зав. кафедрою технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів
СЕРЕДЕНКО
Микола Олексійович
керівник видавничого відділу
СЕРІК
Максим Леонідович
к.т.н., доц., директор навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу
СПІЦИН
Віталій Володимирович
к.пед.н., доц., зав. кафедрою фізичного виховання та спорту
ТЕРЕШКІН
Олег Георгійович
д.т.н., проф., зав. кафедрою готельного і ресторанного бізнесу
УШАКОВА
Наталія Григорівна
к.е.н., проф., зав. кафедрою економічної теорії та права
ФЕДОРЕНКО
Неля Миколаївна
провідний фахівець навчального відділу
ФРОЛОВА
Валентина Степанівна
зав. гуртожитком № 1
ЧОРНА
Марина Віталіївна
д.е.н., проф., зав. кафедрою економіки підприємств харчування та торгівлі
ЯНЧЕВ
Андрій Володимирович
д.е.н., проф., декан обліково-фінансового факультету
ЯНЧЕВА
Марина Олександрівна
к.т.н., проф., зав. кафедрою технології м’яса
ЯЦУН
Леонід Миколайович
д.е.н., проф., зав. кафедрою менеджменту ЗЕД та туризму