Склад ректорату

ЧЕРЕВКО
Олександр Іванович
д.т.н., проф., ректор ХДУХТ
ЯНЧЕВА
Ліана Миколаївна
к.е.н, проф., перший проректор ХДУХТ
МИХАЙЛОВ
Валерій Михайлович
д.т.н., проф., проректор з наукової роботи
ФОЩАН
Андрій Леонтійович
к.т.н., доц., проректор з міжнародної роботи
АВРАМЕНКО
Микола Федорович
нач. штабу цивільної оборони
АЛЬОШИН
Олександр Валентинович
зав. гуртожитком № 2
АНДРОСОВА
Тетяна Василівна
к.е.н, проф., директор навчально-наукового інституту економіки та фінансів
БАБКІНА
Ірина Володимирівна
к.т.н., проф. кафедри процесів та устаткування підприємств харчової та готельної індустрії ім. М.І. Беляєва
БАКУМЕНКО
Лариса Григорівна
к.с.-к.н., директор наукової бібліотеки
БАХТОЯРОВ
Віталій Петрович
проректор з адміністративно-господарської роботи
БЕЗПАЛОВА
Тетяна Анатоліївна
заступник головного бухгалтера (керівник планово-фінансового відділу)
БОРИСОВА
Аліна Олексіївна
к.псих. н., доц., зав. кафедрою іноземних мов
ГАЙДАР
Людмила Михайлівна
головний бухгалтер
ГЕТАЛО
Карина Ігорівна
начальник відділу кадрів
ГОЛОВКО
Микола Павлович
д.т.н., проф., зав. кафедрою товарознавства в митній справі
ГРИНЧЕНКО
Ольга Олексіївна
д.т.н., проф., зав. кафедрою харчових технологій в ресторанній індустрії
ГРІНЬКО
Алла Павлівна
д.е.н., проф., декан факультету менеджменту
ГРОСУЛ
Вікторія Анатоліївна
д.е.н., проф., зав. кафедрою економіки та управління
ДАВИДОВА
Оксана Юріївна
д.е.н., проф. кафедри готельного, ресторанного бізнесу та туризму
ДЕЙНИЧЕНКО
Григорій Вікторович
д.т.н., проф., зав. кафедрою процесів та устаткування підприємств харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва
ДУБ
Володимир Васильович
к.т.н., доц., голова первинної профспілкової організації університету
ДУБІНІНА
Антоніна Анатоліївна
д.т.н., проф., зав. кафедрою товарознавства та експертизи товарів
ЄВЛАШ
Вікторія Владленівна
д.т.н., проф., зав. кафедрою хімії, мікробіології та гігієни харчування
ЄСІНОВА
Ніна Ігорівна
к.т.н., проф., проректор з виховної роботи
ЖДАНОВИЧ
Олена Миколаївна
керівник видавничого відділу
ІЩУК
Любов Михайлівна
провідний юрисконсульт
КОТ
Олена Володимирівна
к.е.н., доц., проф. кафедри міжнародної економіки, економічної теорії та права
КРУТОВА
Анжеліка Сергіївна
д.е.н., проф., зав. кафедрою фінансів та обліку
КУХАРЬОНОК
Ольга Костянтинівна
доц., начальник НН ЦНІТ
ЛЕБЕДИНЕЦЬ
Ігор Володимирович
к.т.н., доц., голова первинної профспілкової організації студентів, аспірантів та докторантів
МІНОСЯН
Андрій Сергійович
к.іст.н., проф., зав. кафедрою суспільних та гуманітарних дисциплін
НЕЧЕПУРЕНКО
Лариса Володимирівна
зав. канцелярією
ОДАРЧЕНКО
Дмитро Миколайович
д.т.н., доц., зав. кафедрою товарознавства, торгівлі та управління якістю товарів
ОДАРЧЕНКО
Микола Семенович
к.т.н., проф., декан факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю
ПОГАРСЬКА
Вікторія Вадимівна
д.т.н., проф., зав. кафедрою харчових технологій продуктів з плодів, овочів і молока та інновацій в оздоровчому харчуванні
ПІЧУГІНА
Тетяна Сергіївна
д.е.н., проф., зав. кафедрою менеджменту організацій
ПОГОЖИХ
Микола іванович
д.т.н., проф. кафедри енергетичного машинобудування, інженерних та фізико-математичних дисциплін
ПОПОВА
Анастасія В'ячеславівна
керівник навчального відділу
ПОТАПОВ
Володимир Олексійович
д.т.н., проф., зав. кафедрою енергетичного машинобудування, інженерних та фізико-математичних дисциплін
САВИЦЬКА
Наталія Леонідівна
д.е.н., проф., зав. кафедрою маркетингу та комерційної діяльності
САМОХВАЛОВА
Ольга Володимирівна
к.т.н., проф., зав. кафедрою технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів
СЕРІК
Максим Леонідович
к.т.н., доц., директор навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу
ТЕРЕШКІН
Олег Георгійович
д.т.н., доц., зав. кафедрою готельного, ресторанного бізнесу та туризму
УШАКОВА
Наталія Григорівна
к.е.н., проф., зав. кафедрою міжнародної економіки, економічної теорії та права
ФРОЛОВА
Валентина Степанівна
зав. гуртожитком № 1
ЧОРНА
Марина Віталіївна
д.е.н., проф., зав. кафедрою економіки підприємств харчування та торгівлі ім.  І.Г. Бережного
ЯНЧЕВА
Марина Олександрівна
д.т.н., проф., зав. кафедрою технології м’яса
ЯЦУН
Леонід Миколайович
д.е.н., проф., зав. кафедрою менеджменту ЗЕД