ФАКУЛЬТЕТ  УПРАВЛІННЯ  ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ
та МИТНОЮ  ДІЯЛЬНІСТЮ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ >     076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність      СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
Товарознавство та експертиза в митній справі Товарознавство і комерційна діяльність
Експертиза товарів та  послуг Управління безпечністю та якістю товарів
Організація оптової, роздрібної торгівлі та логістика

     Склад Вченої ради факультету

 

ОДАРЧЕНКО
Андрій Миколайович
д.т.н., проф., декан факультету,
Голова Вченої ради факультету
УПАТОВА
Олена Іванівна
к.т.н, доц., заст. декана,
заст. Голови Вченої ради факультету
КАРБІВНИЧА
Тетяна Василівна
к.т.н., доц.,
вчений секретар
СПОДАР
Катерина Вікторівна
к.т.н., ст. викладач, заст. декана
ДУБІНІНА
Антоніна Анатоліївна
д.т.н., проф., зав. кафедрою товарознавства та експертизи товарів
ГОЛОВКО
Микола Павлович
д.т.н., проф., зав. кафедрою товарознавства в митній справі
ЄВЛАШ
Вікторія Владленівна
д.т.н., проф., зав. кафедрою хімії, мікробіології та гігієни харчування
ОДАРЧЕНКО
Микола Семенович
к.т.н., проф., зав. кафедрою товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки
ДУДЕНКО
Ніна Василівна
д.м.н., проф. кафедри хімії, мікробіології та гігієни харчування
ПАВЛОЦЬКА
Лариса Федорівна
к.м.н., проф. кафедри хімії, мікробіології та гігієни харчування
ЛЕТУТА
Тетяна Миколаївна
к.т.н., доц., професор кафедри товарознавства та експертизи товарів
ДЮКАРЕВА
Галина Іванівна
к.т.н., професор кафедри товарознавства в митній справі
ЧЕРЕВИЧНА
Наталія Іванівна
к.т.н., доц. кафедри товарознавства та експертизи товарів
ОЛЬХОВСЬКА
Вікторія Сергіївна
к.т.н., доц. кафедри товарознавства та експертизи товарів
МУРЛИКІНА
Наталія Віталіївна
к.т.н., доц. кафедри хімії, мікробіології та гігієни харчування
ГОРБАНЬ
Віктор Григорович
к.т.н., доц. кафедри хімії, мікробіології та гігієни харчування
ПЕНКІНА
Наталія Михайлівна
к.т.н., доц. кафедри товарознавства в митній справі
СОКОЛОВА
Євгенія Борисівна
асистент кафедри товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки
ЛОЗІНА
Аліна Ігорівна
методист факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю
ЩЕРБАК
Тетяна Борисівна
студ. 4 курсу факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю, групи ТЕ-32, голова студентського самоврядування факультету
ГОНЧАРОВА
Юлія Миколаївна
студ. 4 курсу факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю, групи ТР-52.
Вітаємо Вас!

Сподар КатеринаВас вітає Факультет управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю!

З усіма питанями Ви можете звернутися до заступника декана з інноваційної та профорієнтаційної роботи Катерини Вікторівни за телефоном 096-631- 09-26.

Ми маємо декілька варіантів встановлення знижки на навчання!