Напрями підготовки. Спеціальності

  Обладнання переробних і харчових виробництв

  

Бакалавр

Напрям підготовки:        6.050502 Інженерна механіка       

 

Напрямок діяльності бакалавра – розробка під керівництвом спеціаліста конструкцій обладнання, машин технологічного забезпечення промислового виробництва, а також модернізація, монтаж, експлуатація машин, апаратів, обладнання.

Рівень вирішуваних ним професійних завдань-розробка елементів конструкцій обладнання, розробка нескладних технологій, конструювання інструменту, проектування та виробництво машин, апаратів та устаткування, їх експлуатація та ремонт. Професійні завдання виконуються під керівництвом спеціаліста.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників

Професійна діяльність забезпечується під керівництвом спеціаліста і полягає у розробці нових принципів дії машин, способах реалізації цих принципів у конструкціях машин; у проектній розробці машин та їх конструюванні, проведенні розрахунків конструктивно-технічних та технологічних параметрів машин; розробці основ технології виготовлення техобладнання та окремих вузлів, у випробуванні, експлуатації та оцінці надійного функціонування машин.

Бакалавр орієнтований на такі сфери діяльності, як конструювання, експлуатація, ремонт, монтаж, виробництво. Його готують для роботи у виробничих цехах, в конструкторських та технологічних відділах підприємств, інститутів та бюро, в монтажних, ремонтних службах, в організаційно-управлінських службах, а також в різноманітних науково-дослідних інститутах, лабораторіях, викладачем в професійно-технічних училищах, вищих навчальних закладах першого та другого акредитаційних рівнів, у комерційних фірмах, пов'язаних з продажем технологічного обладнання та машин, у рекламних агентствах аналогічного профілю.

Спеціаліст

Спеціальність:        7.05050313 Обладнання переробних і харчових виробництв  
   

 

"Обладнання переробних та харчових виробництв" – провідна спеціальність з напряму ”Інженерна механіка”. В межах визначеної спеціальності майбутні фахівці набувають професійних знань, умінь та навичок у виробничо-технічній, конструкторській, експлуатаційно-ремонтній, сервісній, науково-дослідній та інших видах діяльності що пов’язані з підприємствами переробних та харчових виробництв.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників
за в
идами діяльності:

 • виробничо-технічна, конструкторська, експлуатаційна та ремонтна на виробничих підприємствах, цехах, ділянках в галузі переробних і харчових виробництв, а також підприємств харчування і торгівлі;
 • проектно-конструкторська та науково-дослідна в організаціях, що пов’язані з діяльністю переробних та харчових виробництв, а також підприємств харчування та торгівлі, виробничих підрозділах і підприємствах, що спеціалізуються на виготовленні, монтажі, наладці, ремонті та експлуатації обладнання, а також його реалізації;
 • консультаційна в центрах торговельних представництвах фірм, що займаються виробництвом, передпродажною підготовкою і реалізацією вітчизняного та імпортного торговельно-технологічного обладнання;
 • експертна в відділах митних служб, що спеціалізуються на технічній експертизі торговельно-технологічного обладнання імпортного виробництва, а також експертизі товарів продовольчої та непродовольчої груп за допомогою контролюючого обладнання та технічних засобів;
 • дилерська на товарних біржах, які спеціалізуються на реалізації торговельно-технологічного обладнання;
 • сервісна в сервісних центрах по обслуговуванню та ремонту торговельно-технологічного та холодильного обладнання, побутової техніки.

Посади: інженер-механік у переробному цеху підприємства, заступник начальника цеху по обладнанню; інженер-механік у виробничому цеху підприємства, заступник начальника цеху по обладнанню; інженер-механік у ремонтно-механічному цеху підприємства, заступник начальника цеху; інженер-механік котельно-складального цеху машинобудівного заводу, заступник начальника цеху; інженер-конструктор; інженер-дослідник (молодший науковий співробітник); консультант по маркетингу та менеджменту технологічного обладнання; дилер біржової торгівлі та брокер (посередник); технічний та торгівельний представник; оцінювач-експерт та аукціоніст; брокер (посередник) з купівлі продажу товарів, агент з клірингу (обмінних товарних операцій); інспектор з експорту.

Магістр

Спеціальність:        8.05050313 Обладнання переробних і харчових виробництв         

 

"Обладнання переробних та харчових виробництв" – провідна спеціальність з напряму ”Інженерна механіка”. В межах визначеної спеціальності майбутні фахівці набувають професійних знань, умінь та навичок у виробничо-технічній, конструкторській, експлуатаційно-ремонтній, сервісній, науково-дослідній та інших видах діяльності що пов’язані з підприємствами переробних та харчових виробництв.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників
за в
идами діяльності

 • виробничо-технічна, конструкторська, експлуатаційна та ремонтна на виробничих підприємствах, цехах, ділянках в галузі переробних і харчових виробництв, а також підприємств харчування і торгівлі;
 • проектно-конструкторська та науково-дослідна в організаціях, що пов’язані з діяльністю переробних та харчових виробництв, а також підприємств харчування та торгівлі, виробничих підрозділах і підприємствах, що спеціалізуються на виготовленні, монтажі, наладці, ремонті та експлуатації обладнання, а також його реалізації;
 • консультаційна в центрах торговельних представництвах фірм, що займаються виробництвом, передпродажною підготовкою і реалізацією вітчизняного та імпортного торговельно-технологічного обладнання;
 • експертна в відділах митних служб, що спеціалізуються на технічній експертизі торговельно-технологічного обладнання імпортного виробництва, а також експертизі товарів продовольчої та непродовольчої груп за допомогою контролюючого обладнання та технічних засобів;
 • дилерська на товарних біржах, які спеціалізуються на реалізації торговельно-технологічного обладнання;
 • сервісна в сервісних центрах по обслуговуванню та ремонту торговельно-технологічного та холодильного обладнання, побутової техніки, викладацька в вищих навчальних закладах 1-4 рівнів акредитації.

Посади: інженер-механік у переробному цеху підприємства, заступник начальника цеху по обладнанню; інженер-механік у виробничому цеху підприємства, заступник начальника цеху по обладнанню; інженер-механік у ремонтно-механічному цеху підприємства, заступник начальника цеху; інженер-механік котельно-складального цеху машинобудівного заводу, заступник начальника цеху; інженер-конструктор; інженер-дослідник (молодший науковий співробітник); консультант по маркетингу та менеджменту технологічного обладнання; дилер біржової торгівлі та брокер (посередник); технічний та торгівельний представник; оцінювач-експерт та аукціоніст; брокер (посередник) з купівлі продажу товарів, агент з клірингу (обмінних товарних операцій); інспектор з експорту, асистент та викладач вищого навчального закладу.

Випускові кафедри

Випусковими є кафедри Процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв, Устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва та Холодильної та торговельної техніки.

Викладачі кафедр мають значний практичний досвід роботи та наукові здобутки, постійно підвищують свою кваліфікацію, удосконалюють методику викладання та впроваджують в навчальний процес інноваційні технології.

Види практик

Види практик та місце їх проведення

Навчально-ознайомча практика складається з двох частин: комп'ютерної практики та професійно-орієнтованої

 • Комп'ютерна практика проводиться у комп'ютерних класах науково-навчального центру нових інформаційних технологій.
  Метою практики є одержання студентами початкових знань про застосування обчислювальної техніки під час навчання та майбутньої професійної діяльності.
 • Професійно-орієнтована практика проводиться на підприємствах переробної та харчової галузі з якими укладено договори на організацію практики студентів, а також за запитами підприємств.
  Метою професійно-орієнтованої практики є одержання студентами загальних уявлень щодо специфіки переробних та харчових виробництв, організації роботи на цих підприємствах, знайомство з технологічним обладнанням.

Ремонтно-монтажну практику студенти можуть проходити на ремонтно-монтажних підприємствах галузі або на підприємствах, які мають власну ремонтно-монтажну службу, з якими укладено договори на організацію практики студентів а також на підприємствах які направили студентів за договорами.
 Метою ремонтно-монтажної практики є одержання студентами практичних навичок по організації та проведенню робіт з монтажу та ремонту обладнання підприємств переробної та харчової промисловості, виконання окремих операцій з ремонту складальних одиниць та деталей, розробка ремонтної документації.

Конструкторську практику  студенти проходять в конструкторських бюро, проектних установах або на підприємствах які мають власну службу головного конструктора з якими заключні договори про проходження практики або за листами-запитами.
 Метою практики є знайомство з номенклатурою конструкторської та експлуатаційної документації, отримання навичок роботи з цими документами, здійснення конструкторських робіт при розробці та модернізації обладнання для переробних та харчових виробництв

Бакалаврську практику студенти проходять на підприємствах переробної та харчової промисловості виконуючи обов'язки посадових осіб за кваліфікацією бакалавра з інженерної механіки. Практика проводиться на підприємствах з якими укладено договори про проведення практики або за індивідуальними запитами.
 Метою практики є отримання професійних навичок роботи майбутніх випускників - бакалаврів. Студенти отримують знання, які допоможуть їм при майбутній професійній діяльності.

Переддипломна практика спеціаліста є завершальним етапом теоретичної та практичної підготовки за спеціальністю ”Обладнання переробних та харчових виробництв”. Студенти отримують знання форм організації та навички роботи з знаряддями праці в галузі їх майбутньої професійної діяльності, формування у них на базі одержаних знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо застосувати їх у практичній діяльності.
 Метою практики є систематизація, закріплення і поглиблення теоретичних та практичних знань щодо сучасних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв і формування навичок застосування цих знань під час вирішення конкретних технічних і практичних завдань.

Переддипломна практика магістра має дві складові:

 • Перша складова пов¢язана з науково-дослідною роботою та здійснюється у науково-дослідних інститутах, лабораторіях, бібліотеках та обчислювальних центрах.
 • Друга складова пов’язана з викладацькою діяльністю і реалізується під час участі магістра у навчальному процесі, що організує випускаюча кафедра. З підприємствами, на яких проходять практику магістри, укладено договори і складено паспорти баз практики, в яких наведено економічні показники підприємства, характеристика, направленість і діяльність роботи. Проходження переддипломної практики магістра організовано в провідних науково-дослідних та науково-виробничих установах наукового спрямування міста Харкова, таких як НВО ”РОСС”, ВП ”Весоизмеритель”, дає конструкторські відділи і з якими є договори про творчу співпрацю. До бібліотек, фондом яких рекомендується користуватися магістрам, слід віднести Харківську наукову бібліотеку ім. Короленка, Центр науково-технічної інформації м. Харкова, дисертаційні фонди, які існують при наукових бібліотеках різних наукових закладів і установ. Практичну підготовку магістра з викладацької діяльності здійснюють профілюючі та випускаючі кафедри університету.