• hduht
 • image РЕКТОР

  ЧЕРЕВКО
  Олександр Іванович

  доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

   ОСТАННІ НОВИНИ    |   АНОНСИ. ПОВІДОМЛЕННЯ   |   НАУКОВІ ЗАХОДИ   

 ПЛАН НАУКОВИХ ЗАХОДІВ на 2019-2020 роки   Переглянути...

Міжнародна науково-методична конференція "Інженерна освіта у сфері харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення" до 50-річчя кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва

 

k 23.05.19  
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!


23-24 травня 2019 р. в Харківському державному університеті харчування та торгівлі пройшла Міжнародна науково-методична конференція "Інженерна освіта у сфері харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення" до 50-річчя кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва
 
 
 
 23-24 травня 2019 р. на базі Харківського державного університету харчування та торгівлі відбулася Міжнародна науково-методична конференція "Інженерна освіта у сфері харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення", яка була присвячена 50-річчю кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва ХДУХТ.
Конференція була спрямована на вирішення актуальних питань щодо удосконалення базових принципів інженерної освіти та впровадження інноваційних підходів до організації освітнього процесу, імплементації компетентнісного підходу у формуванні сучасного інженера для сфери харчової і готельної індустрії.
До оргкомітету конференції надійшло 119 матеріалів доповідей фахівців з 36 закладів вищої освіти та організацій 7 країн світу (Азербайджан, Білорусь, Болгарія, Казахстан, Словаччина, Узбекистан, Україна).
На пленарному засіданні були присутні гості, які представляли споріднені заклади вищої освіти України:
 • Київський національний торговельно-економічний університет;
 • Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг);
 • Луцький національний технічний університет;
 • ЗВО Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі";
 • Полтавська державна аграрна академія;
 • Луганський національний аграрний університет;
 • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";
 • Українська інженерно-педагогічна академія;
 • Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка;
 • Черкаський державний технологічний університет.

Під час зустрічі лунали вітальні слова, присвячені 50-річчю кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва ХДУХТ.
Активна робота учасників продовжувалася на секціях. Обмін думками присутніх доводив підтримку висловлених доповідачами ідей, а фахівці мали змогу поділилися своїм досвідом у цій сфері.
Підводячи підсумки роботи конференції, учасники наголосили впевненість в тому, що спільна робота принесе позитивні результати і дозволить якісно підвищити рівень підготовки фахівців інженерної галузі.