• hduht
 • image РЕКТОР

  ЧЕРЕВКО
  Олександр Іванович

  доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

   ОСТАННІ НОВИНИ    |   АНОНСИ. ПОВІДОМЛЕННЯ   |   НАУКОВІ ЗАХОДИ   

 ПЛАН НАУКОВИХ ЗАХОДІВ на 2017-2018 роки   Переглянути...

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів "Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді"

 

Програма конференції 
2 квітня 2015 р. у Харківському державному університеті харчування та торгівлі відбулася  Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів "Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді".
 
Тези доповідей:
 

Проведення  конференції  зумовлене підвищеною увагою науковців до проблем розвитку галузі в сучасних економічних умовах.

В оргкомітет конференції надійшло 909 заявок від 1007 осіб: з них 125 заявок з 26 навчальних закдадів та організацій України: Києва, Харкова, Одеси, Полтави, Кривого рога, Старобільська, Дніпропетровська, Мелітополя, Ужгорода, Чернігова, Сум.

Питання, які обговорювались на конференції

На конференції обговорювалися такі питання:

 • актуальні проблеми створення продуктів харчування з підвищенною харчовою та біологічною цінністю;
 • розробка нових технологій продуктів харчування оздоровчого призначення;
 • розробка прогресивних технологій вітамінних харчових добавок профілактичної дії;
 • дослідження асортименту та якості товарів;
 • створення екологічно чистої продукції;
 • створення прогресивних машин та апаратів, засобів механізації;
 • удосконалення процесів та обладнання підприємств харчової промисловості та ресторанного господарства;
 • дослідження в галузі холодильної та теплової обробки продовольчої сировини та продуктів харчування;
 • розроблення нових методів контролю та критеріїв якості харчової продукції та методів вивчення фальсифікації товарів;
 • дослідження особливостей проведення митного оформлення і кодування продовольчих та непродовольчих товарів за УКТ ЗЕД;
 • створення нових технологій та установок для очищення води та стоків;
 • маркетингові проблеми та інновації в сучасних умовах господарювання;
 • інноваційний розвиток інформаційних систем обліку, аналізу та аудиту суб’єктів підприємницької діяльності та інші.

Результати роботи конференції

За результатами обговорення доповідей конференція прийняла наступні рекомендації:
 • Здійснювати подальший розвиток студентської науки відповідно до Закону України "Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки", проводити спільні наукові дослідження та обмін прогресивним досвідом зі студентами ВНЗ України та інших держав.
 • Підтримати роботу науково-педагогічних колективів вищих навчальних закладів, яка спрямована на розвиток студентської науки. Вважати позитивними встановлені зв’язки з обміну результатами наукових досліджень зі студентською молоддю споріднених ВНЗ та проведення спільних наукових досліджень.
 • Вважати доцільним розширювати і поглиблювати дослідження в галузі розробки харчової продукції спеціального призначення з лікувально-профілактичними, радіопротекторними, оздоровчими та іншими властивостями, в тому числі із використанням нових нетрадиційних сировинних ресурсів.
 • Поглибити роботу із розробки ресурсозберігаючих технологій та відповідного обладнання для комплексної безвідходної переробки харчової сировини.
 • Активізувати напрями досліджень щодо використання системи НАССР для створення технологій нової продукції високого рівня безпеки та якості.
 • Активізувати роботу Ради молодих учених, органів студентського самоврядування та студентського наукового товариства в організації науково-дослідної роботи студентів та проведенні наукових студентських конференцій.
 • Залучати до участі у конференції представників підприємств торгівлі, ресторанного господарств, харчової промисловості та готельно-туристичного бізнесу з метою розширення спектру питань, що розглядаються, обміну досвідом та додаткової експертної оцінки представлених здобутків з боку фахівців – практиків галузі.
 • Забезпечити впровадження результатів наукових досліджень студентської молоді у практичну діяльність підприємств та фінансових установ.
 • Розширити практику виконання комплексних наукових досліджень (міжкафедральних; студентів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів; аспірантів та студентів).
 • Активізувати пошук наукових матеріалів та розробок іноземною мовою з пріоритетних напрямів досліджень науковців університету.
 • Залучати студентів до створення науково-методичних розробок із забезпечення НДР студентів.
 • Організувати фахові науково-практичні конференції молодих учених та студентів з використанням інноваційних технологій у вигляді інтернет-конференцій.
 • Студентські наукові роботи, які були відзначені дипломами, рекомендувати до участі у конкурсах та конференціях різних рівнів.

ФОТОЗВІТ

Image Caption
Image Caption

Вступне слово ректора ХДУХТ професора О.І. Черевка

Image Caption

Пленарне засідання

Image Caption

Пленарне засідання