НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо вас узяти участь у роботі 

Секції № 18 "Бібліотека університету і науковець у контексті інтеграції до світового наукового інформаційного простору" 

Міжнародної науково-практичної конференції 
«Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарстві торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність», присвяченої 80-річчю з дня народження ректора університету (1988–1991 рр.), д-ра техн. наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ 
Бєляєва Михайла Івановича, що відбудеться 19 листопада 2018 р. 
У Харківському державному університеті харчування та торгівлі 

Порядок роботи конференції 

9.00-10.00 Реєстрація учасників (фойє Палацу студентів«Сучасник») 

10.00-12.00 Пленарне засідання (Палац студентів «Сучасник») 

12.30-16.00 Засідання секцій (Секція №18 ХДУХТ, Наукова бібліотека, 9 поверх, читальна зала, к.92) 

16.00 Закриття конференції (ауд. 45) 

Пропонується обговорення наступних тем: 

1. Бібліотеки у системі освітніх та наукових комунікацій. 
2. Бібліотека ВНЗ - науково-інформаційний центр. 
3. Місце і роль бібліотеки у забезпеченні освітнього і наукового процесу. 
4. Створення повнотекстових баз даних, електронних бібліотек, цифрових колекцій, репозитаріїв як структурних елементів бібліотеки. 
5. Наукометричні бази даних в інформаційно-бібліотечному забезпеченні наукової діяльності. 
6. Академічна доброчесність в системі управління освітою. 
7. Інформаційні ресурси бібліотек України в системі безперервної освіти. 
8. Комунікативні бібліотечні сервіси. 
9. Посередництво бібліотекаря в системі інформаційних ресурсів вишу. 

Робочі мови конференції: 
українська, російська, англійська 
Заплановано видання збірника тез доповідей конференції. 

Умови участі в конференції 
Необхідно не пізніше 31 серпня 2018 р. надіслати на 
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
комплект документів: 
1. Файл із тезами обсягом 2 повні сторінки формату А5 (148×210 мм), шрифт Times New Roman, розмір 10, міжрядковий інтервал одинарний, 
у текстовому редакторі Word для Windows XP (файл мати розширення .rtf). Файл назвати ім’ям першого автора. 
2. Файл із від сканованими документами: 
– тези, підписані всіма авторами після закінчення тексту; 
– витяг із протоколу засідання колективу бібліотеки (кафедри), засвідчений підписами й печаткою; 
– заявки на участь у конференції з підписами. 
3. Відсканована копія платіжного доручення про перерахування коштів за публікацію тез. Вартість публікації – 20 грн. за сторінку. 

Реквізити: ХДУХТ Код 01566330 
р/р 31259251204613 Банк ДКСУ м. Київ МФО 820172 
(із позначкою: за публікацію тез конференції 19 листопада 2018 р.). 
Комплект документів у повному обсязі необхідно надіслати на електронну пошту оргкомітету: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Оргкомітет буде вдячний за завчасно надіслані заявку учасника і тези доповіді. 
Увага! Матеріали, що не відповідають вимогам або надіслані після 31 серпня 2018 р., не приймаються. 

Вимоги до тез: 
1. Тези конференції друкуються без редагування із наданих оригіналів. 
Оргкомітет залишає за собою право відмовити в друкуванні невідредагованих тез, які не відповідають тематиці чи вимогам або надіслані пізніше зазначеного терміну. 
2. Тези подаються до 31.08.2018 р. в електронній версії файла формату Word для Windows XP (файл повинен мати розширення .rtf), обсягом2 повні сторінки формату А5 (148×210 мм); шрифт Times New Roman, розмір 10, між рядковий інтервал одинарний; поля повинні бути: праве, ліве, верхнє, нижнє– 20мм. 
3. рисунки, що містяться в тезах конференції, виконуються у графічних редакторах, сумісних із текстовим редактором Word. 
4. Формули виконуються в редакторі формул Microsoft Equation. Стиль формул для Microsoft Equation. 
Розмір складових формули: 
Full 10 pt. Subscript/Superscript 9 pt. Sub-Subscript/Superscript 7 pt. Symbol 13 pt. Syb-Symbol 9 pt. 
Формули слід відокремлювати одним рядком від тексту, центрувати. Якщо на них є посилання в тексті, то їх слід пронумерувати. Номери формул повинні бути вирівняні по правому полю. Номери вказуються в круглих дужках. 
5. Текст тез набирати без переносів. Кожна ілюстрація, діаграма, схема повинні бути підписані, таблиця – мати назву. Ілюстрації й таблиці нумеруються арабськими цифрами наскрізною нумерацією. Якщо в тезах один рисунок чи одна таблиця, то вони не нумеруються. Таблиці та ілюстрації розміщуються під текстом, у якому подано посилання на них. Ілюстрації повинні бути чорно-білими, чіткими та контрастними, без фону. Кольорові графіки робити не можна. 
6.Назву рисунка та пояснювальні дані розміщують під ілюстрацією та відцентровують. 

Наприклад: 
Рис. 1. Деталі приладу(шрифт 9 жирний). 
7. Кожен рисунок відокремлюється інтервалом в один рядок зверху та знизу від основного тексту. Рисунки розмірами не менше 40х40 мм мають бути виконані у Word 2003. 
8. Кожна таблиця відокремлюється інтервалом в один рядок зверху та знизу від основного тексту. Над таблицею слід ставити її порядковий номер 
(Таблиця 1), вирівнюючи по правому краю, нижче розмістити назву таблиці, вирівнюючи по центру. 
Наприклад: 
Таблиця 1 

Дані експериментальних… (шрифт 10 жирний) 

9. Ініціали та прізвища автора (-ів) виділити жирним; ПІБ автора (-ів), науковий ступінь, вчене звання– світлим, назву ВНЗ – у дужках світлим курсивом. Усе вирівняти по лівому полю сторінки; назва тез – великими жирними літерами по центру; відступивши рядок, друкувати текст тез; міжрядковий інтервал –одинарний. Не слід подавати в тезах список використаних джерел (список літератури). 

Наприклад: 
О.М. Іванов, д-р техн. наук, проф. (ХНУ, Харків) 
А.А. Петров, канд. техн. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
(10 жирний, великі літери) 

Текст тез доповіді (10 світлий )..... 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 
у Міжнародній науково-практичній конференції 
«Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність», 
присвяченій 80-річчю з дня народження ректора університету (1988-1991 рр.), д-ра техн. наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ Бєляєва Михайла Івановича 
ПІБ автора(повністю) 
Місце роботи 
Науковий ступінь і вчене звання 
Посада 
Номер і назва секції 
Назва доповіді 
Адреса автора для відправлення 
кореспонденції, телефон,е-mail 
Форма участі (пленарна доповідь, секцій на доповідь, стендова доповідь, заочна участь у вигляді публікації тез) 

Підпис заявника 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЇ: Наукова бібліотека ХДУХТ, читальна зала, 9 поверх, к.92 

АДРЕСА: 
Україна, 61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333, ХДУХТ 
(Їхати від Південного залізничного вокзалу або від станції метро «Центральний ринок» трамваєм № 20 або маршрутним таксі № 221; від аеропорту – маршрутним таксі № 305; від станції метро «Майдан Конституції» – маршрутним таксі № 217; від станції метро «Проспект Гагаріна» – маршрутним таксі № 305; від станції метро «Університет»/«Держпром» – маршрутним таксі № 245, 217; від станції метро «Перемога» – маршрутними таксі № 55, 217, 221, 305; трамваєм № 20 до зупинки «Університет харчування та торгівлі»). 

КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН 
(057)349-45-35 (37) 
Бакуменко Лариса Григорівна, Ларіна Алла Вікторівна, Дєєва Лариса Михайлівна 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Додаткову інформацію про конференцію розміщено на WEB-сайті Харківського державного університету харчування та торгівлі 
http://www.hduht.edu.ua/index.php/ru/conf/1615-conf-19-11-18
 

 

2017 рік

Інформаційно-бібліотечний сервіс і користувач: новий формат взаємодії http://elib.hduht.edu.ua/handle/123456789/2106

2016 рік

Роль бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу суспільства знань: технології, освіта, наука 

 http://elib.hduht.edu.ua/handle/123456789/722

2015 рік

Бібліотека і користувач у сучасному інформаційному середовищі http://elib.hduht.edu.ua/handle/123456789/943

2014 рік

Шлях бібліотеки в онлайнове інформаційне суспільство http://elib.hduht.edu.ua/handle/123456789/942

2013 рік

Бібліотека інформаційного суспільства: інноваційні стратегії розвиткуhttp://elib.hduht.edu.ua/handle/123456789/941

2012 рік

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотеках http://elib.hduht.edu.ua/handle/123456789/940

2010 рік

Інтеграція бібліотек до соціально-комунікаційних процесів суспільства http://elib.hduht.edu.ua/handle/123456789/938