Спеціальності. Спеціалізації

Харківський державний університет харчування та торгівлі - це один з провідних профільних університетів України ІV рівня акредитації, який здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців для переробних і харчових виробництв, роздрібної та оптової торгівлі, експертних лабораторій, ресторанного і готельного бізнесу, туризму, податкових, економічних та фінансових служб, митної служби, а також викладачів навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.

Університет здійснює підготовку здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр за 13 спеціальностями та ступеня вищої освіти магістр за 10 спеціальностями та 21 освітньою програмою.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ   СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (ОСВІТНІ ПРОГРАМИ)
     
131 Прикладна механіка   Обладнання переробних та харчових виробництв (бакалавр)
      
133 Галузеве машинобудування    Обладнання систем охолодження та кондиціонування (магістр)
  Обладнання переробних і харчових виробництв (магістр)
     
142 Енергетичне машинобудування   Холодильні машини і установки
     
181 Харчові технології   Харчові технології в ресторанній індустрії
  Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів
  Технології харчових продуктів тваринного походження
  Харчові технології продуктів з рослинної сировини та молока для підприємств харчового бізнесу
  Дієтичне харчування та харчова безпека (магістр)
     
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність   Товарознавство і комерційна діяльність
  Управління безпечністю та якістю товарів
  Експертиза товарів та  послуг
  Товарознавство та експертиза в митній справі
  Організація оптової, роздрібної торгівлі та логістика
     
071 Облік і оподаткування    Облік і оподаткування
     
072 Фінанси, банківська справа та страхування   Фінанси, банківська справа та страхування
     
051 Економіка    Економіка підприємства
  Цифрова економіка (бакалавр)
     
292 Міжнародні економічні відносини   Міжнародна економіка
     
075 Маркетинг     Маркетинг
  Маркетинг в торгівлі та готельно-ресторанній індустрії
     
073 Менеджмент   Менеджмент організацій і адміністрування
  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
  Бізнес-адміністрування (магістр)
     
241 Готельно-ресторанна  справа   Готельно-ресторанна  справа
     
242 Туризм   Туризм (бакалавр)