Правила прийому в університет


Правила прийому до Харківського державного університету харчування та торгівлі у 2021 р.

  • Правила прийому до Харківського державного університету харчування та торгівлі у 2021 р.

  • Таблиця 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошуються прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
  • Таблиця 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або третій (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (ОКР молодшого спеціаліста), для здобуття освітнього ступеня бакалавра.
  • Таблиця 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (спеціаліста), для здобуття освітнього ступеню магістра.
  • Таблиця 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) на відкриті (на місця державного замовлення) та небюджетні конкурсні пропозиції (за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб).
  • Додаток 1 до Правил прийому. Правила прийому до аспірантури та докторантури ХДУХТ в 2021 році.
  • Додаток 2 до Правил прийому. Перелік спеціальностей Харківського державного університету харчування та торгівлі, яким надається особлива підтримка.
  • Додаток 3 до Правил прийому. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200.
  • Додаток 4 до Правил прийому. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2020 році.
  • Додаток 5 до Правил прийому  Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2020 році.
  • Додаток 6 до Правил прийому  Положення про студентські гуртожитки ХДУХТ.
  • Додаток 7 до Правил прийому  Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства до ХДУХТ.
  • Додаток 8 до Правил прийому  Порядок прийому до Харківського державного університету харчування та торгівлі для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.
  • Додаток 9 до Правил прийому  Порядок прийому до Харківського державного університету харчування та торгівлі для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях України.

  • Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-228 від 30.04.2020 року та змінами в Законі України "Про вищу освіту" від 16 січня 2020 року під час вступної кампанії 2020 року до ХДУХТ відбудеться скасування обов’язкового складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступатимуть на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікованого рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).

Акт узгодження переліку спеціальностей

Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу ХДУХТ   Переглянути...

 • Таблиця 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

вул. Клочківська, 333,
м. Харків, 61051, Україна
кімн. № 22
+38 (057) 349-45-16
    +38 (057) 337-95-91
    +38 (057) 336-89-79

e-mail: inform_hduht@kharkov.com

Прийом документів:
пн - пт: 1000 - 1800,
             перерва: 1300 - 1400
сб: 1000 - 1500 без перерви
неділя - вихідний