Правила прийому в університет


Правила прийому до Харківського державного університету харчування та торгівлі у 2018 р.

  • Правила прийому до Харківського державного університету харчування та торгівлі у 2018 р.

  • Таблиця 1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання.
  • Таблиця 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра.
  • Таблиця 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (спеціаліста), для здобуття освітнього ступеню магістра.
  • Таблиця 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти.

  • Додаток 1 до Правил прийому. Правила прийому до аспірантури та докторантури ХДУХТ в 2018 році.
  • Додаток 2 до Правил прийому. Правила прийому до Інституту післядипломної освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів ХДУХТ в 2018 році.
  • Додаток 3 до Правил прийому. Перелік спеціальностей Харківського державного університету харчування та торгівлі, яким надається особлива підтримка.
  • Додаток 4 до Правил прийому. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200.
  • Додаток 5 до Правил прийому. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2018 році.
  • Додаток 6 до Правил прийому  Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2018 році.
  • Додаток 7 до Правил прийому  Положення про студентські гуртожитки ХДУХТ.
  • Додаток 8 до Правил прийому  Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства до ХДУХТ.

Акт узгодження переліку спеціальностей

Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу ХДУХТ   Переглянути...

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

вул. Клочківська, 333,
м. Харків, 61051, Україна
кімн. № 22
+38 (057) 349-45-16
    +38 (057) 337-95-91
    +38 (057) 336-89-79

e-mail: inform_hduht@kharkov.com

Прийом документів:
пн - пт: 1000 - 1800
сб - нд: 1000 - 1500