Особам з особливими освітніми потребами

Загальна інформація

На виконання п. 3 ст. 32 Закону України "Про вищу освіту" та технологічних вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності,  адміністрацією Харківського державного університету харчування та торгівлі  заплановано заходи щодо підготовки навчальних приміщень університету для створення належних умов для навчання в університеті осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Прилеглі території та приміщення університету частково облаштовані для потреб маломобільних груп населення, встановлено два пандуси, один з яких мобільний, організовано педагогічний та психологічний супровід цієї категорії осіб на всіх етапах вступної кампанії та під час освітнього процесу в університеті. Відповідно до ст. 19 Закону України "Про освіту" в університеті на цей час створюються умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для реалізації права на вищу освіту особам з особливими освітніми потребами. Так, у 2021 році університетом було замовлено проектно-кошторисну документацію для проходження експертизи по об’єктам закладу.
 
Відповідно до:
  • Конвенції ООК про права осіб з інвалідністю (ратифікована Україною і набрала чинності з 06.03.2010 року);
  • Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні";
  • Закону України "Про вищу освіту";
  • Указів Президента України "Про внесення зміни до пункту 3 Положення про національний заклад (установу) України" та "Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю";
  • Національної стратегії у сфері прав людини в частині доступності до будівель та приміщень для маломобільних груп населення (МГН), у тому числі осіб з інвалідністю з порушеннями зору, слуху та опорно-рухового апарату;
  • державних будівельних норм ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд"

університетом  розроблено Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час навчання та відвідування університету.