Кафедра фінансів та обліку


Абітурієнтам

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ

запрошує на навчання за спеціальностями

 

спеціальність 072 Фінанси банківська справа та страхування

  072 Фінанси, банківська справа та страхування

 

ФІНАНСИ – це сучасна і престижна спеціальність в умовах ринкової економіки і бізнесу, володіючи якою ви без проблем знайдете своє місце у професійній діяльності. Ринок, інвестиції, впровадження нового товару, реклама, конкурентоспроможність – поле діяльності для сучасного фінансиста. Основні завдання фінансиста – вигідно вкласти кошти, оптимально поєднати ризик і прибуток. В ідеалі кожен фінансист прагне стати фінансовим директором підприємства. Згідно з міжнародним визначенням, фінансовий директор – CFO (Chief Financial Officer) – це фахівець, який відповідає за здійснення фінансових планів і облікових процедур компанії.

Підготовка фахівців зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування у ХДУХТ має вагомі конкурентні переваги:

- фундаментальність і системність;

- використання світового досвіду з врахуванням вітчизняної специфіки у фінансах;

- великий науковий, педагогічний та практичний досвід професорсько-викладацького складу, що дозволяє навчати, як сучасній теорії, так і практики управління фінансами.

Наші випускники – це фахівці з глибокими знаннями у сфері фінансів, банківської справи та страхування, які чітко уявляють як працює бізнес, де знайти резерви скорочення витрат та збільшення прибутку і можуть працювати у банківських установах, страхових, інвестиційних, брокерських, аудиторських компаніях, аналітичних підрозділах державних та комерційних установ, податкової та митної служби, у сфері оптової та роздрібної торгівлі, готельно-ресторанного господарства, інших галузей як національної, так і міжнародної економік.

Навчання за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування здійснюється як на основі державного замовлення (бюджет), так і на основі договорів, що укладені з фізичними або юридичними особами (контрактна основа).

На основі Договору від 22.03.2017р. про співпрацю «Подвійний диплом» між Харківським державним університетом харчування та торгівлі та Сопотською Вищою Школою (м. Сопот, Польща) є можливість отримання за результатами успішного закінчення навчання дипломів ХДУХТ та Сопотської Вищої Школи.

 

t

Під час навчання студенти не тільки освоюють професійні знання, але й розвиваються духовно і фізично.  Студенти мають можливість виявити свої таланти, беручи участь у творчих конкурсах «Дебют», «КВК», «Перлини університету». Кафедра фінансів, аналізу та страхування має добру традицію проведення днів кафедри, де студенти разом з викладачами створюють свято. Хто не лінується присвячувати години спорту, той невідмінно отримає найцінніші дивіденди – здоров'я, силу, мужність, спритність, волю до перемоги.

 

ТЕРМІН НАВЧАННЯ

 
Освітній ступінь підготовки

Форма навчання

(для випускників загальноосвітніх шкіл та центрів професійно-технічної освіти)

Скорочена форма

(для осіб, які закінчили вищі навчальні заклади ІІ рівня акредитації та отримали диплом молодшого спеціаліста)

  денна заочна денна заочна
бакалавр 3 роки 10 місяців 3 роки 10 місяців

1 рік 10

місяців

1 рік 10

місяців

магістр 1рік 4 місяці 1рік 4 місяці 1рік 4 місяці 1рік 4 місяці

 

Для випускників навчальних закладів, з якими укладені Договори співпраці з ХДУХТ діє знижка по сплаті за навчання не меньше 10 %.

При кафедрі працює «ШКОЛА УСПІШНОГО ФІНАНСИСТА». Навчання в школі безкоштовне, дистанційне та надає право знижки вартості навчання у ХДУХТ до 25 %.

 

Умови та особливості прийому до ХДУХТ

на спеціальність  072 Фінанси, банківська справа та страхування

Прийом на повну форму навчання випускників загальноосвітніх шкіл та центрів професійно-технічної освіти здійснюється лише за наявності сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, що видані у 2018, 2019, та 2020 роках.

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для здобуття вищої освіти за ступенем бакалавр спеціальності  072 Фінанси, банківська справа та страхування для вступників на основі повної загальної освіти

На бюджетні конкурсні пропозиції

(бюджет або контракт)

На небюджетні конкурсні пропозиції

(тільки контракт)

  1. Українська мова та література   1.Українська мова та література
  2. Математика   2. Історія України
 3. Географія / або іноземна мова (англійська, французька, німецька)  3. Географія / або іноземна мова (англійська,  французька, німецька)

 

Прийом на скорочену форму навчання за ступенем «бакалавр» здійснюється за наявності диплома молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

 

Перелік випробувань для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання або третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра спеціальності  072 Фінанси, банківська справа та страхування

На бюджетні конкурсні пропозиції

(бюджет або контракт)

На небюджетні конкурсні пропозиції

(тільки контракт)

1. Українська мова та література (результат ЗНО) 1. Українська мова та література (результат ЗНО)

2. Математика (результат ЗНО)

2. Математика, або Історія України (результат ЗНО)

3. Фахове випробування (тестування за фахом) 3. Фахове випробування (тестування за фахом)

 

Для осіб, які вступають на навчання для здобуття бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здобутого за іншою спеціальністю (не спорідненою) обов’язковим є складання додаткового вступного іспиту (додаткове тестування з перевіркою рівня знань та здібностей до фахової діяльності).

Прийом для здобуття ступеню «магістр» здійснюється за наявності диплома бакалавра або спеціаліста за спорідненою спеціальністю за результатами тестування за фахом та вступного іспиту з англійської мови.

Для осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здобутого за іншою (не спорідненою) спеціальністю (напрямом підготовки) обов’язковим є складання додаткового фахового іспиту (додаткове тестування з перевіркою рівня знань та здібностей до фахової діяльності).

 

Правила прийому до Харківського державного університету харчування та торгівлі та порядок вступу в універсітет за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування детально представлено на головній сторінці сайту університету.

ЩИРО БАЖАЄМО УСПІХІВ Й ЧЕКАЄМО НА ВАС!

 

НАША АДРЕСА
Україна, 61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333, ХДУХТ
тел. кафедри фінансів та обліку (057) 349-05-07
тел. відповідального від кафедри:
066-299-62-61; 093-633-03-97;
068-74-75-335

тел. приймальної комісії:
(057) 349-45-16, 337-95-91

  vstup f1    vstup f2  

  

спеціальність 071 Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

ШАНОВНИЙ АБІТУРІЄНТЕ!

   Ви мрієте отримати професію, що принесе Вам задоволення й матеріальний добробут? Спеціальність "Облік і оподаткування" здатна реалізувати цю мрію, адже на кадровому ринку професія "Бухгалтер" входить до числа найбільш популярних і затребуваних серед роботодавців.

   Зараз Ви обираєте своє місце навчання. Ми, студенти і викладачі кафедри фінансів та обліку ХДУХТ щиро впевнені в тому, що саме у нас Ви зможете найкраще опанувати всі секрети цієї поважної професії «Бухгалтер».

ДОРОГИЙ ДРУГ, СЬОГОДНІ ТИ ОБИРАЄШ ПРОФЕСІЮ І НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД -

ЦЕ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ, СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ" .

 Досвідчений професорсько-викладацький склад кафедри фінансів та обліку навчить Вас правилам організації бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності, методичним основам управлінського обліку з метою прийняття Вами правильних та обґрунтованих рішень, оподаткування господарських операцій та іншим обліковим процедурам при застосуванні сучасних бухгалтерських програм, використання яких в практичній діяльності раз і назавжди переконають Вас в тому, що  робота бухгалтера - це не складні математичні розрахунки, а довершений спосіб вести бізнес.

 Зауважуємо, що 100% наших випускників знаходять робочі місця в провідних компаніях України.

Викладачі кафедри фінансів та обліку ХДУХТ на 4 роки навчання (на денному відділенні для отримання ступеня "Бакалавр") стануть Вашими надійними помічниками в оволодінні знань в області бухгалтерського обліку та оподаткування відповідно сучасним умовам господарювання. Навчальний процес включає лекції, практичні та семінарські заняття, тренінги, практику на підприємствах м. Харкова, зокрема, в підприємствах готельно-ресторанного-бізнесу.

При кафедрі працює «ШКОЛА КРЕАТИВНОГО БУХГАЛТЕРА». Навчання в школі безкоштовне, дистанційне та надає право знижки вартості навчання у ХДУХТ до 25 %.

 

Правила прийому до Харківського державного університету харчування та торгівлі та порядок вступу в універсітет за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування детально представлено на головній сторінці сайту університету.

 

ЩИРО БАЖАЄМО УСПІХІВ Й ЧЕКАЄМО НА ВАС!

НАША АДРЕСА
Україна, 61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333, ХДУХТ
тел. кафедри фінансів та обліку (057) 349-05-07; (057) 349 45 77; (057) 349 45 34. тел. приймальної комісії:
(057) 349-45-16, 337-95-91

 

  vstup bo1    vstup bo2

         

 

 

 

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для здобуття вищої освіти за ступенем бакалавр спеціальності  072 Фінанси, банківська справа та страхування для вступників на основі повної загальної освіти

На бюджетні конкурсні пропозиції (бюджет або контракт)

На небюджетні конкурсні пропозиції   (тільки контракт)

  1. Українська мова та література

  1.Українська мова та література

  2. Математика

  2. Історія України

 3. Географія / або іноземна мова (англійська, французька, німецька)

 3. Географія / або іноземна мова (англійська,  французька, німецька)

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE